www.vnl.ee

Vabariigi President pidulikul õhtusöögil Tema Majesteedi Kuninganna Elizabeth II ja Tema Kuningliku Kõrguse Edinburghi hertsogi Prints Philipi auks

Vabariigi President
pidulikul õhtusöögil
Tema Majesteedi Kuninganna Elizabeth II
ja Tema Kuningliku Kõrguse Edinburghi hertsogi Prints Philipi auks
19. oktoobril 2006 Mustpeade majas


Teie Majesteet,
Teie Kuninglik Kõrgus,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!

Mul on suur rõõm tervitada Teid, Teie Majesteet ja Teie Kuninglikku Kõrgust
teie riigivisiidil Eestisse. See suursündmus jääb tähisena kahe riigi suhete
ajalukku. Eesti rahvas on Teie külaskäigu vastu võtnud suure sümpaatiaga.

Meenutaksin siinkohal ka ühte teist rõõmupäeva meie rahva ajaloolises mälus
- 12. detsembrit 1918, kui tuhanded tallinlased tervitasid Briti laevastiku
saabumist. Suurbritannia abi ja toetus Eestile meile nii raskes Vabadussõjas
aastatel 1918 kuni 1920 oli hindamatu. Me peame kalliks Eesti vabaduse eest
hukkunud briti sõjaväelaste mälestust. Neid meenutavad mälestustahvlid
Tallinnas ja Portsmouthis. Austusena antakse ühele sõjalaevale, mis saabub
Suurbritanniast meie laevastikku täiendama, admiral Cowani nimi.

Esimesed teated kaupmeeste seltsi tegevusest selles majas on pärit täpselt
600 aasta tagant - aastast 1406. Selleks ajaks oli Tallinn juba üle sajandi
kuulunud Hansa Liitu ning mängis tähtsat rolli rahvusvahelises kaubanduses,
eelkõige merekaubanduses. Muude hansapartnerite seast märgiksin siinkohal
Londonit ja seda kinnitab ka raidkivi sealse hansakontori vapiga selle maja
fassaadil. Laevad tõid meile mitte ainult kaupu, vaid siia asuti
elama kõikjalt Euroopast, saabusid ideed ja uuendused. Tunnustatud
õpingutekohaks muutus muuhulgas Oxfordi Ülikool. Ärivaimu ja avatust uuele
tehnikale oleme me läbi sajandite näinud õitsemas Ühendkuningriigis ja seda
püüame me hoogustada ka tänapäeva Eestis. Lisaks jõudis meieni teie juurest
ka olulisi ühiskondliku mõtte saavutusi, mis mõjutasid Eesti rahva ideaalide
ja väärtuste kujunemist.

Raskel võõrvõimu perioodil 1940. aastast andis meile jõudu pühendumus
demokraatlikele väärtustele ja ideaalidele. Need võimaldasid meil seista
vastu võõrale ideoloogiale ja vägivallale ning säilitasid poole sajandi
jooksul vabaduseiha. Suurbritannia nagu ka teiste demokraatlike riikide
mittetunnustamispoliitika Nõukogude okupatsiooni suhtes lisas meie
inimestele meelekindlust. Me oleme tänulikud Ühendkuningriigile tuhandete
meie põgenike vastuvõtmise eest, kellest said tublid kodanikud. Üks
eestlastest on valitud ka parlamendi Alamkoja liikmeks.

Iseseisvuse taastamise järel me teadsime, milline on tõeline kodaniku
väärtustele, õigustele ja vabadustele tuginev ühiskond. Kui veel lisada
vabanemisel lahti pääsenud rahva loov energia, siis te mõistate, kuidas
sündisid meie sügavad reformid, mis on pannud aluse tänasele kiirele
arengule.

Dünaamiline on viimase 15 aasta jooksul olnud ka meie kahe riigi suhete
areng. Kaubavahetus on jõudsalt kasvanud ja üldiselt tasakaalus.
Ühendkuningriigi firmad on Eestisse investeerinud nii otse kui Põhjamaade
kaudu. Eraldi tahaksin kasutada siinkohal võimalust Teie kaudu tänada
Ühendkuningriiki ulatusliku abi eest mitmes eluvaldkonnas - kaitsejõudude
ülesehitamisel, hariduses ja teaduses, politsei väljaarendamisel ja nii
edasi. Real elualadel on meil töötanud ja oma kogemusi jaganud Briti
eksperdid. Minu eraldi tänu kuulub Briti Nõukogule süstemaatilise ja
energilise töö eest Eestis.

Praegune riigivisiit on kindlasti väga tõsine kinnitus Eesti ja
Ühendkuningriigi suhete ulatuslikkusest ja lähedusest. Aga see tähistab ka
uue suure etapi algust, kus meie kaks riiki teevad koostööd heade
partneritena, kus sõna “abi” on enamasti juba asendunud sõnaga “koostöö”
selle traditsioonilises mõttes. Ilusa sümbolina kuulasime mõne tunni eest
Eesti Filharmoonia Kammerkoori oma Ühendkuningriigist pärit peadirigendi
Paul Hillieri juhtimisel. Või näide hoopis teisest valdkonnast - kolme
sõjalaeva ostmine Ühendkuningriigist. Eesti konkureeris oma ostusooviga
teiste riikidega. Möödas on aeg, kus meie kaitsejõud pidid lootma oma
tehnika osas valdavalt välisabile. Vaadates majanduse valdkonda, näeme, et
Briti investeeringute pärast tuleb meil võistelda paljude muude maailma
riikidega. Loodan, et meil valitsev ja rahvusvaheliselt kõrgesti hinnatud
ärikliima toob neid siia üha rohkem.

Eesti on nüüdseks juba kaks ja pool aastat olnud NATO ja Euroopa Liidu
liikmesriik. See on väga paljus kiirendanud ka meie kahepoolsete suhete
arengut Ühendkuningriigiga.

Eesti on huvitatud nii NATO kui Euroopa Liidu suutlikkusest vastata meie aja
väljakutsetele. Meie jaoks on väga tähtis, et mõlemad suudaksid tõhusalt
panustada rahu kindlustamisesse, eriti maailma kriisikolletes ja meie
naaberaladel. Eesti sõdurid seisavad kõrvuti Briti relvajõududega rahu
hoides mitmel pool maailmas. Märgiksin siinkohal eraldi ära Afganistani, kus
meie kahe riigi koostöö on saavutanud uue taseme. Usun, et Teie eelseisev
kohtumine sinna varsti minevate Eesti sõjaväelastega on neile väga innustav
kinnitus kahe riigi relvavendlusest. Afganistani rahvas vajab rahu ja
stabiilsust, mis võimaldaks edasi liikuda ülesehitustööga, mida inimesed nii
väga ootavad.

Eesti ja Ühendkuningriik on huvitatud Euroopa Liidu edendamisest ja mõjust
maailmas. Me peame oluliseks selle ühe edukama ettevõtmise - laienemise -
jätkumist. Tõsine väljakutse on Euroopa Liidu konkurentsivõime tagamine
globaliseeruvas maailmas.

Teie Majesteet,

Eestis on Teid juba tervitanud paljud minu kaasmaalased. Meile on see
riigivisiit tõesti väga oodatud sündmus. Homme seisab ees kohtumine Raekoja
platsil, kus meie inimesed ikka on võtnud vastu oma erilisi külalisi ja on
laule kuulanud ning laule laulnud. Teid tervitades annavad nad ühtlasi edasi
ka oma parimad soovid Suurbritannia rahvale.

Lubage mul tõsta toost Teie Majesteedi ja Teie Kuningliku Kõrguse terviseks,
meie väga hea sõbra Suurbritannia rahva terviseks.


   19 Oktoober 2006