www.vnl.ee

Kinnitati 2007. aasta kutselise kalapüügi võimalused

Täna, 19. oktoobril võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse, millega kinnitati kutselise kalapüügi võimalused 2007. aastaks.

*Võrreldes eelmise aastaga ei ole toimunud olulisi muudatusi kalavarude seisundis," ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome ,"seega kutseliste kalurite püügivõimalused 2007. aastal oluliselt ei muutu."

Tööstuslike kalade (nt koha, ahven, tuulehaug ja säinas) varu püsivat madalseisu arvestades on teadlased soovitanud üldist püügikoormust mitte suurendada. Teadlased soovitavad tunduvalt vähendada alamõõduliste kalade püüki, mille peamiseks põhjuseks on lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrkude kasutamine.

Saare maakonnas on rannikumere püügikoormuse ümberjaotamisel nakkevõrkude piirarvu suurendatud 10 nakkevõrgu võrra. Püügikoormuse ümberjaotamise tulemusel ei kehtestata nakkevõrkudega püügivõimalust enam Nasva jõel. Mullutu lahel väheneb kasutada lubatud ääremõrdade piirarv neljalt kahele. Saaremaa teistes siseveekogudes on juhtaiata mõrrad asendatud silmumõrdadega, sest kalapüügieeskiri keelab merre suubuvates jõgedes ja ojades tiibadega mõrra kasutamise.

Ühe võrra on vähendatud Tartu maakonnas püüvõrkude piirarvu, mis on liidetud Põlva maakonna piirarvule. Seega järgmisel aastal on Tartu maakonna püüvõrkude piirarv kaks ja Põlva maakonna piirarv 13. Selline on ka praegu tegelik püüvõrkude kasutamise suhe Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Tartu ja Põlva maakonna kaluritel.

Läänemaal Sutlepa merel, Veskijärvel ja Hindaste järvel ei kehtestata nakkevõrkudega püügivõimalust, sest need on liialt väikesed kutseliseks kalapüügiks.

Kaiavere järvel on seoses liiga suure püügikoormusega vähendatud raam- või nakkevõrkude piirarvu kahe võrra ja ääremõrdade ühe võrra. 2007. aastal on seal kasutada lubatud võrkude arv 11 ja mõrdade arv 10. Elistvere järvel on vähendatud raam- või nakkevõrkude piirarvu kolme võrra ja ääremõrdade piirarvu kahe võrra ning 2007. aastal on Elistvere järvel võrkude piirarv kaks ja mõrdade piirarv üks.

Pikkjärvel vähendatakse raam- või nakkevõrkude piirarvu kahe võrra. 2007. aastal on võrkude piirarv seal kaks, samal ajal suureneb ääremõrdadega pügivõimalus.

Raigastvere, Prossa ja Saare järvel järgmisel aastal kutselistel kaluritel kalapüügivõimalusi ei ole, sest kalavaru on seal väga halvas seisus.

Harju maakonna siseveekogude püügivahendite piirarv kehtestatakse erinevate veekogude kaupa, mis lihtsustab püügilubade andmist.

Lisainfo:
Ain Soome
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
626 0711
ain.soome@envir.ee

Lugupidamisega,
Manuela Pihlap
Pressiesindaja
626 2908
5625 0398


   19 Oktoober 2006