www.vnl.ee

Kiire majanduskasv nõuab uusi töökäsi

Eesti Pangas valmis uus tööturu ülevaade, mis käsitleb tööjõu pakkumise,
nõudluse ja hinna arenguid ning võtab kokku peamised suundumused Eesti
tööturul 2006. aasta esimesel poolel. Ülevaate autorid on Orsolya Soosaar,
Natalja Viilmann ja Ülo Kaasik Eesti Panga keskpangapoliitika osakonnast.

„Kiirest majanduskasvust tulenev töökäte nõudlus kasvatas tööhõivet
käesoleva aasta esimestes kvartalites rekordiliselt ligi seitse protsenti.
Teist aastat järjest kasvas hõive enamjaolt teenindussektoris, aga ka
ehituses, kus hõive suurenes eelmise aasta esimese poolega võrreldes 28
protsendi ehk 12 500 inimese võrra. Oluliselt vähenes heitunute ning
pensioniea tõttu mitteaktiivsete arv. Peamiselt sisenesid tööturule
Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa parimas tööeas ning vanemaealised inimesed,”
märkis Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna majanduspoliitika allosakonna
juhataja Ülo Kaasik.

Kaasiku sõnul on märke tööturu olukorra pingestumisest võrreldes 2005.
aastaga. „Tööpuuduse vähenemine on tervitatav, kuid mõnedes sektorites on
sellega kaasnenud tööjõu nappus ning ülikiire palgakasv. Oma mõju avaldab ka
välismaal töötavate inimeste arvu suurenemine,” lisas ta.

Keskmine palk kasvas 2006. aasta esimeses ja teises kvartalis vastavalt
15,7 ja 15 protsenti, mis oli Eesti Panga prognoositust kiirem. 2005. aasta
palgakasv oli 10,8 protsenti. Kiire palgakasv on ületamas oluliselt
tootlikkuse kasvu. See suurendab riski, et kiire palgakasv hakkab mõjutama
inflatsiooni või vähendab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

Ülevaates analüüsitakse ka tööturu institutsionaalset arengut. Äsja vastu
võetud 2007. aasta riigieelarve näeb ette töötutoetuse ja toimetuleku
toetuse üsna olulist tõusu. Mõnel juhul võib toetuste suurendamine vähendada
motivatsiooni võtta vastu alampalgaga töö. Samas ületab töötute
reservatsioonipalk märgatavalt alampalka, mistõttu ülal mainitud muutuste
tegelik mõju ei ole ilmselt kuigi suur.

Tööturu ülevaatega saab tutvuda Eesti Panga veebilehel www.eestipank.info.
Ülevaate koostavad Eesti Panga spetsialistid kaks korda aastas, analüüsides
Statistikaameti, Eesti Konjunktuuriinstituudi, Tööturuameti ja teiste
institutsioonide kogutud andmeid.


Lisainfo:

Silver Vohu
Avalike suhete büroo
Eesti Pank
Tel: 668 0965
E-post: silver.vohu@epbe.ee


   25 Oktoober 2006