www.vnl.ee

Majandusministeeriumi pressiteade - Eile nimetati ametisse Eesti Energia erikontrolli ekspert

PRESSITEADE
28.02.2002

Eile nimetati ametisse Eesti Energia erikontrolli ekspert

Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek majandusminister Liina Tõnissoni isikus nimetas eile Eesti Energia erikontrolli eksperdina ametisse Rita Ilissoni.

Rita Ilissoni ülesandeks saab Eesti Energia krediidivõime hindamine seoses Eesti Energia ja tema tütarettevõtte Aktsiaseltsi Narva Elektrijaamad investeerimisprogrammiga. Samuti hindab Ilisson riigi võimaliku osalemise ulatust ja viise Eesti Energia krediidivõime tugevdamisel.

Erikontrolli tulemused esitab Rita Ilisson Eesti Energia aktsionäride üldkoosolekule 20. märtsiks.


   28 Veebruar 2002