www.vnl.ee

Rakvere politseiinfo 04.01.07

Möödunud ööpäeval Rakvere politseiosakonnas registreeritud olulisemad
sündmused:*

01.01.2007 kella 03.00 ajal tekkis Rakveres Seminari tänaval kaupluse
juures konflikt tundmatu isiku ja Marko (1985) vahel. Konflikti käigus
vigastati lõikeriistaga Marko vasaku käe sõrmi

* *

*-------------*
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   04 Jaanuar 2007