www.vnl.ee

Eesti osaleb ÜRO katastroofialasel maailmakonverentsil

Teisipäeval algab Jaapanis Kobes ÜRO kriisi ja katastroofi tagajärgede leevendamise teemaline maailmakonverents, kus Eestit esindavad päästeameti peadirektor Mati Raidma ja siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Kalev Timberg.

Päästeameti pressiesindaja teatel on viiepäevasele kohtumisele kutsutud kõik ÜRO liikmesriigid ning suuremad rahvusvahelised organisatsioonid.

Raidma sõnul pööratakse kohtumisel põhitähelepanu looduskatastroofide varajase hoiatamise võimalustele ja tagajärgede likvideerimise probleemidele.

"Kriiside ja suurõnnetuste temaatika on äärmiselt laiaulatuslik probleemide võrgustik," ütles ta. "See hõlmab nii riigisisest varajast hoiatamissüsteemi kui ulatuslikku rahvusvahelist koostööd suurõnnetuse järgsetel taastamistöödel."

Peadirektori hinnangul on detsembri lõpus Kagu-Aasias toimunu ilmekas näide sellest, kuidas üks loodusõnnetus võib otseselt mõjutada paljusid riike ning miljoneid inimesi.

"Tsunami tagajärgede likvideerimisega on veel omakorda seotud kümneid riike ning kümneid tuhandeid inimesi," lisas ta. "Nagu tõdesime viimase nädala jooksul, ei möödu looduskatastroofid ka Eestist. Nii on selle valdkonnapõhine informatsioon ja viimased arengud väga olulised ka Eesti kriisireguleerimissüsteemi arendamisel."  BNS   16 Jaanuar 2005