www.vnl.ee

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 6. november kuni 12. november

Keskkonnaministeeriumi eelinfo 6. november kuni 12. november

6.-17. novembrini toimub Nairobis (Keenia) ÜRO kliimamuutuste
raamkonventsiooni osaliste 12. istung (COP12) ja Kyoto protokolli
osaliste teine kohtumine (COP/MOP2). Samal ajal toimuvad ka
konventsiooni täitevorgani (SBI) ning teaduse ja tehnoloogia alal
nõuandva täitevorgani (SBSTA) istungid.

Lisainfo:
Allan Gromov
Keskkonnaministeriumi asekantsler
626 2840
allan.gromov@envir.ee

Teisipäeval, 7. novembril algusega kell 10 arutavad
Keskkonnaministeerium ja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
metsakorraldust puudutava seadusandluse, metsamajandamiskavade
kehtestamise protsesside arendamise ja Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskuse arengukava teemadel.

Lisainfo:
Marku Lamp
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
626 2920
marku.lamp@envir.ee

Teisipäeval, 7. novembril algusega kell 15 toimub
Keskkonnaministeeriumis koosolek teemal, kuidas tagada metsandusega
seotud maksude parem laekumine. Koosolekul osalevad
Keskkonnaministeeriumi ja Maksu- ja Tolliameti esindajad.

Lisainfo:
Marku Lamp
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist
626 2920
marku.lamp@envir.ee

7.-8. novembrini toimub Kopenhaagenis Põhja-Euroopa gaasijuhtme
projekti (uue nimega Nord Stream) piiriülese keskkonnamõju hindamise
(KMH) teemaline kohtumine.

Lisainfo:
Veronika Ver*
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse büroo peaspetsialist
6262 973
veronika.vers@envir.ee

7.-8. novembrini toimub Keskkonnaministeeriumis Balti Keskkonnafoorumi
korraldatud rahvusvaheline seminar teemal, kuidas arendada ohtlike
jäätmete käitlussüsteemi andmebaasi.

Lisainfo:
Kaili Kuusk
626 2866
kaili.kuusk@envir.ee

Neljapäeval, 9. novembril algusega kell 11 toimub Ida-Virumaa
Keskkonnateenistuses (III korruse saalis) seminar "Ohtlikud ained
veekeskkonnas". Seminarile on oodatud Kirde-Eesti tööstusettevõtted ja
teised huvilised.

Lisainfo:
Madli Sarv
Keskkonnaministeeriumi veeosakonna ohlike ainete spetsialist
332 4427
madli.sarv@envir.ee

Neljapäeval, 9. novembril algusega kell 14 toimub Põlva Maavalitsuse
saalis (Kesk tn 20, Põlva) pakendijäätmete alane lühikoolitus Põlva
maavalitsuse töötajatele.
Materjalid on kättesaadavad ka veebilehel www.taaratark.ee

Lisainfo:
Rein Kalle
Keskkonnaministeeriumi Põlvamaa keskkonnateenistus jäätmete ja õhu
peaspetsialist
799 7904
506 3384
rein.kalle@polva.envir.ee

Reedel, 10. novembril algusega kell 11 toimub EMÜ Metsandus- ja
Maaehitusinstituudis (Kreutzwaldi 5, Tartu) metsalooline konverents "88
aastat riigi metsavalitsemisest". Metsanduse arengukavast 2001-2010
annab ülevaate Keskkonnaministeeriumi asekantsler Olav Etverk.

Lisainfo:
Olav Etverk
Keskkonnaministeeriumi metsanduse ja looduskaitse asekantsler
626 2913
olav.etverk@envir.ee

Lugupidamisega,
Manuela Pihlap
Keskkonnaministeerium pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee


   06 November 2006