www.vnl.ee

Justiitsminister osales kõrgetasemelisel kriminaalõiguse alase koostöö konverentsil Moskvas

Justiitsminister osales kõrgetasemelisel kriminaalõiguse alase koostöö
konverentsil Moskvas

Justiitsminister Rein Lang osales Moskvas 9.-10. novembrini 2006 toimunud
Euroopa Nõukogu konverentsil "Kriminaalõiguse alase koostöö parendamine
Euroopas".

Justiitsminister Rein Langi sõnul räägiti konverentsil rahvusvahelisest
õigusabist kriminaalasjades nii kõrgel poliitilisel tasemel esimest korda.

„Võitlus tänapäevaste kuriteovormide nagu organiseeritud kuritegevus,
korruptsioon, terrorism, küberkuriteod ja rahapesu vastu üle Euroopa ja
kaugemalgi vajab üha efektiivsemat laadi rahvusvahelist koostööd,“ märkis Lang.

Konverentsi üheks peateemaks oli ka Euroopa Nõukogu instrumentide osalus Euroopa
kriminaalõiguse alases koostöös, nende rakendamise tugevdamine ja
moderniseerimine seal, kus vajalik.

„Kas on tarvis kasutusele võtta uusi Euroopa Nõukogu instrumente? Eesti
seisukoht on, et enne tuleb juba väljatöötatud konventsioonid ratifitseerida,
jõustada ja efektiivselt tööle rakendada ning alles siis võtta kasutusele uued,“
sõnas Lang.

Moskva konverentsil oli kohal ligi 30 justiits- ja siseministrit Euroopa Nõukogu
liikmesriikidest. Lisaks Euroopa Nõukogu 46-le riigile osalesid üritusel
vaatlejatena USA, Kanada ning Mehhiko.


   10 November 2006