www.vnl.ee

L-Viru maavaitsuse 47.nädala eelinfo

_*Esmaspäev, 20.november*_

*Maakonna kriisikomisjoni koosolek algusega kell 10 Kaitseliidu majas
(Pikk 15).*
Päevakorras tervisekaitseinspektsiooni maakonna nakkustõrjeplaani ja 7.
detsembril toimuva epideemia õppusega seotud küsimused. /(Info Maido
Nõlvak, Ida-Eesti Päästekeskus, 52 75 488.)/

*Maavanem Urmas Tamm Päästeameti poolt korraldataval 2006.a suurte
metsatulekahjude ja rannikureostuse likvideerimisel osalenute
austamisüritusel Tallinnas Estonia teatris.*

*_Teisipäev, 21.november_*

*Osakonnajuhatajate nõupidamine kell 9-10.30 maavanema kabinetis.*

*Maavanem Urmas Tamm maavanemate nõupidamisel Tartus. *Maavanematele
tutvustatakse Tartu teadusparki ja selle võimalikku koostööd
maavalitsustega; Sotsiaalministeerium tutvustab haiglavõrgu arengukava
arenguid ja muudatusi.

*Algusega kell 14 abivahendite eraldamise maakondliku komisjoni koosolek
Puuetega Inimeste Kojas* *Rakvere, Lille tn. 8.* (Info Tiiu Kuus 32 580 42)

*Algusega kell 10 toimub ELi-alane teabepäev Tallinna Ülikooli Rakvere
Kolledžis (Pikk 40 Rakvere) kohaliku omavalitsuse haridus- ja
sotsiaalnõunikele ja kolledzi üliõpilastele.* Teabepäev on pühendatud
kodanikupäevale. Ettekanded:
Demokraatia, dialoog, diskussioon e D-kava. Kertu Kaera, Euroopa
Komisjoni Eesti esinduse poliitikanõunik;
Sotsiaalne tõrjutus ja kaasamine Eestis kui Euroopa Liidu liikmesriigis.
Anne Rähn, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik;
Naised Euroopa Liidus – kodanikualgatus ja ühistegevus. Vaike Salveste,
Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži lektor
/(Info EL teabekorraldaja Lääne-Virumaal Anne Mäeots 32 58 031)/

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kohtub kell 13 gümnaasiumide direktoritega
maavalitsuse õppeklassis, arutamaks hariduse arengukava projekti ja koostöövõimalusi.*

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kell 16 Haljala vallavolikogus hariduse arengukava
projekti arutelul. *(/Info 32 58 030)/

*Lääne-Virumaa tublid gümnasistid osalevad üliõpilastööde konkursi
võitjate konverentsil Teaduste Akadeemia saalis Tallinnas.*
Ettekandmisele tuleb neli üliõpilastööd (füüsika, geenitehnoloogia,
keskkonna ja kultuuriideoloogia valdkonnas).
(Info Anne Mäeots 32 58 031)

*Eesti Koolispordi Liidu 4.-5. klasside rahvastepalli piirkonnavõistlus
Rakvere spordihallis algusega kell 10*. Lääne-Viru maakonnast said
õiguse võistelda Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Rakvere Gümnaasiumi poiste
ja tüdrukute, Tapa Gümnaasiumi tüdrukute ja Rakvere põhikooli poiste
võistkonnad.
/(Info Olev Raudsepp 32 58 038)./

*_Kolmapäev, 22.november_*

*Maakonna spordi ümarlaud algusega kell 10 maavalitsuse saalis.*
Päevakavas: maakondliku liikumisharrastuse koostöölepingu toimimine ja
riiklikust arengukava; maakondliku käimissarja kavandamisest; spordi
arengukava projekti läbivaatamine ja täiendamine. (Info Olev Raudsepp 32
58 038)

*Maavalitsuse osakonnajuhatajad Tamsalus, tutvumas valla arengute ja
probleemidega*. Maavalitsus osaleb kell 16 algaval Tamsalu vallavolikogu
istungil.

Maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist Tiiu Kuus Eesti Juristide Liidu
poolt korraldataval sotsiaalvaldkonna töötajate seminaril
"Perekonnaõigusest tulenevatest nõuetest ja hagimenetlusest" Tallinnas
Rahvusraamatukogus /(Info Tiiu Kuus 32 580 42)./

*Tartu, Lääne-Viru ja Viljandi maakonna nõustamiskomisjoni liikmete
koolitus Pühajärve puhkekeskuses teemal "Poiste käitumine",* lektor Tiia
Lister. /(Info Monica Jaanimets 32 58034)/

*_22.-23.november_*

*Maavalitsuse arenguosakonna juhataja kt Mati Jõgi Tartumaal
Siseministeeriumi arengujuhtide nõukoja poolaasta nõupidamisel*.
Arutusel: kohaliku omaalgatuse programmi muutmine ja sihtpiirkonna
laiendamine (lisanduvad linnad) 2007.a; 2007. a projektist piirkondlike
kolledžite arendustegevustesse kaasamiseks; 2007. a maakondliku
arendustegevuse programmi rakendamisest; ülevaade rahvastiku arengutest,
dünaamikast ja rändest Eestis. (/Info Mati Jõgi 32 58 010)/

*_Neljapäev, 23.november_*

*Algusega kell 14-17 kodanikupäeva tähistav kõnevõistlus teemal „Mida
mina kodanikuna saan ära teha õiglasema ühiskonna heaks?” maavalitsuse
saalis*. Maakonna koolide, asutuste ja ettevõtete võistkonnad esitavad
oma kuni 5 minuti pikkuse kõne kujutletavas Riigikogu saalis
kodanikupäeval, 26.novembril 2006.
Päevakohase teemaga esineb Eesti Vabariigi õiguskantsler Allar Jõks.
Päeva lõpetab riigipiruka jagamine ja söömine. Riigipiruka küpsetavad
Rakvere kutsekeskkooli õpilased.

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kohtub kell 14 omavalitsuste haridusnõunikega
maavalitsuse õppeklassis, arutamaks hariduse arengukava projekti ja koostöövõimalusi. *(/Info Marge Lepik 32 58 030)/

*_23.-24. november_*

*Tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustiku
nõustajate-koordinaatorite seminar Tallinnas*. Seminari teemad:
enesekehtestamine ja isiksuse areng; lasteaedade uuringu tutvustus;
ootused nõustamistegevusele ja tulemuslikkuse hindamine; parima
võimaliku strateegia ja metoodika leidmine nõustamistegevuseks. /(Info
Olga Boitsov 32 58 033)/

*VIROL tegevdirektor Jaan Lõõnik Soomes Porvoos Eesti-Soome 3+3
maakonnajuhtide nõupidamisel.* Arutusel omavalitsuste koostöö ja
teenuste pakkumine - Soome kogemusi ja arenguvõimalusi; muudatused
Eestis, koostööhuvid ja –võimalused. Ülevaade projekti 3+3 ühine
keskkond hetkeseisust ja tulevikuplaanidest (Pekka Lehtinen, Ants Orgulas)
Central Baltic Sea programmi hetkeseisust (Merike Niitepõld)
Arutelu koostööhuvidest uue programmi raames ja uute koostööprojektide
põhivaldkondadest
3+3 maakondade ühisüritustest ja koostöö üldistest küsimustest 2007.
aastal. /(Info Jaan Lõõnik 32 58 045)/

*_Reede, 24.november_*

*Maavanem Urmas Tamm osaleb Ida-Virumaa tööstusalade
turundamiskonverentsil Jõhvis.*

*Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kell 13 Kundas
renoveeritud hoone avamisel ja lasteaia Kelluke 20.aastapäeva tähistamisel.*

*Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis jätkub tervisliku toitumise sari
kell 14-16 TÜ dotsendi Tiiu Vihalemma loenguga teemal "Tervislik
toitumine ja soja"*. Sojatoodete tutvustus ja degusteerimine. (/Info
Olga Boitsov 32 58 033)/

*_Laupäev, 25.november_*

*Karepa selts korraldab Karepa rahvamaja avapeo algusega kell 18*.
Tähistatakse kunstnik Valli Lember-Bogatkina juubelit. (/Info 32 31821,
53 811 500/).


Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499 629


   17 November 2006