www.vnl.ee

Riigihanke „Avalik liinivedu Rakvere linna bussiliinidel” edukas pakkuja selgunud

*Riigihanke „Avalik liinivedu Rakvere linna bussiliinidel” edukas
pakkuja selgunud*

Maavanema moodustatud riigihanke komisjon selgitas 10.novembril k.a
toimunud koosolekul Lääne-Viru Maavalitsuse korraldatud riigihanke
„Avalik liinivedu Rakvere linna bussiliinidel” eduka pakkuja, kelleks
osutus AS Atko Liinid.

AS Atko Liinid pakkumine oli riigihanke hindamiskriteeriumide suhtes
kõige soodsam pakkumine ning tema esitatud dokumendid vastasid kutse
dokumentides kvalifitseerimiseks esitatud nõuetele. AS Atko Liinid
pakkumise liinikilomeetri omahind oli 4,68 kr/km ja ka busside keskmine
vanus ei ületanud ühte aastat.

Nimetatud riigihanke veomaht on 312,2 tuhat liinikilomeetrit. Selle
täitmise aastamaksumuseks pakkus AS Atko Liinid 1,46 milj krooni.

Riigihanke konkursile kvalifitseerus kokku neli pakkujat: AS Atko
Liinid, AS Atko Trans, AS Harjumaa Liinid ja AS GoBus, kvalifitseerimata
jäid pakkujad Automen OÜ ja AS MRP Linna Liinid.

Kirjalik hankeleping sõlmitakse vastavalt riigihanke seadusele mitte
varem kui 14 päeva möödumist edukas tunnistatud pakkujale teate
(maavanema korraldus nr 197 20.11.2006) väljasaatmist. Samuti mitte
enne, kui hanke kohta esitatud võimalikud vaidlustused on lahendatud.Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499629   23 November 2006