www.vnl.ee

Kohtla-Järve linnas toimub KUMU ja Vene Muuseumi ühisseminar

Kohtla-Järve linnas toimub KUMU ja Vene Muuseumi ühisseminar

Kohtla-Järvel asuvas Vene Muuseumi Virtuaalse (Sankt-Peterburi) filiaali ruumides lõpeb täna kolmepäevane seminar, mis oli pühendatud kaasaegsele kunstile. Seminaril esinesid lektorid nii Vene Muuseumi (Sankt-Peterburi) filiaalist kui ka KUMUst (Eesti Kunstimuuseum). Seminari organiseerimist ja korraldamist toetasid Kohtla-Järve linnajuhid.

„Seminar oli pühendatud 20 sajandi kunstile. Räägiti sellest, kuidas kunsti tutvustada noortele – kuidas läbi kunsti rääkida keerulistest küsimustest, mida tõstatab kaasaegne kunst, kuidas selle kaudu kujutatakse meie elu… Kuigi me elame juba 21 sajandis, ei ole me eelmise sajandi kunst endiselt täielikult lahti seletanud ega omandanud. See on kaasaegne ka tänasel päeval,” ütles Vene Muuseumi kunstiteadlane Aleksei Boiko.

Boiko sõnul olid Kohtla-Järvel toimunud seminaril osalejad avatud, väga teadmishimulised ja professionaalsed, mis tegi seminari tõeliselt huvitavaks.

„Mind rõõmustab väga igasugune koostöö Vene Muuseumiga. Me lihtsalt ei korraldanud ühiseid loenguid, vaid ka suutsime maha märkida edasised koostöösuunad – see oli esimene taoline koostööprojekt KUMU ja Vene Muuseumi vahel,” ütles KUMU giid Karin Taidre.

Taidre sõnul oli toimunud seminar hea näide kolmepoolsest koostööst – kahe muuseumi ja ühe linna vahel. „Seminar andis väga hinnalise kogemuse meile kõigile. Selle baasil saame edasi minna, KUMU on sellest väga huvitatud.”

Boiko tunnistas, et tema jaoks on eriti meeldiv fakt, et Kohtla-Järve linn korraldab kunsti-projekte mis on kasulikud kõigile osapooltele.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Valeri Korbi sõnul tahab linn jätkata ka tulevikus selliste ürituste toetamist. „Vene Muuseumi Virtuaalse (Sankt-Peterburi) filiaali tegevus on tõestanud sellise tegevuste vajalikkust Kohtla-Järvel. On rõõmustav, et väga paljudele kunstiga tegelevatele inimestele on see koht muutunud magnetiks, näiteks kunstnike ühendustele. Nüüd hakkame mõtlema sellele, et kunstnike ühendusel oleksid omad ruumid.”
Anti Ronk
OÜ Viru PR suhtekorraldaja
555 15 788
anti@virupr.ee
www.virupr.ee


   24 November 2006