www.vnl.ee

Konverents “Lapsed ja seksuaalne väärkohtlemine”

Konverents “Lapsed ja seksuaalne väärkohtlemine”

Homme, 30. novembril kell 12.00 – 17.00 toimub Tallinna Teletorni konverentsikeskus (Kloostrimetsa 58a) konverents, mis räägib laste seksuaalse väärkohtlemisega seotud probleemidest.

Laste seksuaalne väärkohtlemine on leidnud viimase poole aasta jooksul suurt avalikkuse tähelepanu. Milliseid võimalikke lahendusteid näevad selle probleemi lahendamisel Eesti ja rahvusvahelised eksperdid? Millised on võimalused aidata ohvreid? Kas mõista pedofiilid hukka või otsida nende probleemidele lahendusi?

Konverentsi korraldavad Tallinna Laste Tugikeskus koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitusega.

Ajakava:

12.00 – 12.10 Avasõnad – Peeter Laasik (Sotsiaalministeeriumi abiminister)

12.10 – 12.40 Meedia pedofiilia teema peegeldajana - Helen Eelrand (Postimehe ajakirjanik)

12.40 – 13.10 Lastevastased seksuaalkuriteod – Saskia Kask (Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör)

13.10 – 13.25 Noorukid seksuaalse väärkohtlemise ohvrite ja toimepanijatena - Kadri Soo (TÜ doktorant)

13.25 – 13.45 Kampaania „Veebivend“ tutvustus – Tiina Viiderfeld (Microsoft Eesti toetustegevuste koordinaator)

13.45 – 14.00 Esimese sessiooni kokkuvõte – Katri Tammekand (Sotsiaalministeeriumi nõunik)

14.00 – 15.00 Lõunapaus

15.00 – 16.00 Pedofiilid – hukka mõista või aidata? Thore Langfeldt (Norra seksoloog)

16.00 – 17.00 Seksuaalselt väärkoheldud laste aitamine Islandil - Bragi Gudbrandsson (Barnahus looja Islandil)

Konverentsi modereerib Katri Tammekand (Sotsiaalministeeriumi nõunik)

Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823


   29 November 2006