www.vnl.ee

Spordijuhid arutasid Brüsselis ühtsete õiguslike aluste väljatöötamist Euroopa tasandil

Spordijuhid arutasid Brüsselis ühtsete õiguslike aluste väljatöötamist Euroopa tasandil

Kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja Tõnu Seil osales 27.-28. novembril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu riikide spordiministrite kohtumisel.

"Põhiline rõhk läks kohtumisel sellele, et Euroopa liidu riigid püüavad spordi juhtimisel ja organiseerimisel leida tugevamat õiguslikku alust," ütles Tõnu Seil. Kohtumisel esitleti baasdokumenti ettepanekutega, kuidas võiks sport olla Euroopas õiguslikult kajastatud. See võeti teadmiseks ja arutelu jätkub Saksa eesistumise ajal.
"Kuna sporti loetakse Euroopas valdkonnaks, millel on väga suur sotsiaalne ja majanduslik tähtsus, on selle sidumine Euroopa Liidu strateegiliste eesmärkidega vajalik," lisas Tõnu Seil. Pikemaajaline suund on sellele, et ka liikmesriigid eraldi lähtuksid oma spordiseadusandluses sarnastest põhimõtetest.

Tähtsaks kujunes ka antidopingu-teema. Praeguseks on 28 riiki üle maailma ratifitseerinud uue UNESCO antidopingu konventsiooni ja kui sellega on nõustunud 30 riiki, saab konventsioon aluseks ülemaailmsele dopinguvastasele võitlusele. "Kultuuriministeerium on valmistanud konventsiooni ette Eestis ratifitseerimiseks ja saadame selle valitsusse veel selle aasta detsembrikuu jooksul," kinnitas Tõnu Seil.
Lisaks kinnitati kohtumisel Euroopa Liidu esindajad Maailma Antidopinguagentuuri juhtorganitesse.

Eesti ja Soome ettepanekul otsustati ühehäälselt jätkata töögrupi "Sport ja tervis" tegevust järgmisel aastal. Tõnu Seili sõnul on aasta jooksul, mil töögrupp koos käinud, mitmed riigid tulnud kaasa ideega teha rahvuslik liikumisharrastuse kava. Oma vastavasisulised arengukavad on teinud näiteks Holland ja Läti. "Olime oma liikumisharrastuse arengukavaga Euroopas esimesed, nüüd on teisedki aru saanud, et riikliku ja mitteriikliku sektori koostöös tehtav korralik arengukava on vajalik," ütles Seil.

Euroopa Liidu spordiministrite järgmine kohtumine toimub Saksamaa eesistumise ajal märtsis Stuttgardis. Saksamaa võtab oma eesistumise ajal tugevamalt vaatluse alla vabatahtlike kaasamise spordis.


Lisainfo:
Tõnu Seil
Kultuuriministeeriumi spordiosakonna juhataja
628 2206

Katrin Arvisto
Kultuuriministeeriumi pressiesindaja
628 2262; 511 3124
katrin.arvisto@kul.ee
www.kul.ee <http://www.kul.ee/>


   29 November 2006