www.vnl.ee

Kolmandas kvartalis majanduse kasvutempo ei raugenud

Kolmandas kvartalis majanduse kasvutempo ei raugenud


Eesti majandus kasvas kolmandas kvartalis 11,6 protsenti. Esimesel poolaastal oli majanduse kasvutempo 11,7 protsenti, 2006. aasta kokkuvõttes ulatub majanduskasv rahandusministeeriumi hinnangul üle 11 protsendi.

Eesti majanduse kolmanda kvartali kasvutempo oli üks Euroopa Liidu kiiremaid. Liikmesriikide majanduskasv ulatus kolmandas kvartalis 2,1 protsendini.

Kolmanda kvartali majanduskasvu andis suurima panuse ilmselt sisenõudlus, sealhulgas peamiselt eratarbimine. Eratarbimise kasvu toetasid kiire tööhõive ja palkade kasv ning laenukoormuse jätkuv tõus. Endiselt on kõrge investeerimisaktiivsus, suuremal määral panustasid investeeringute kasvu ettevõtted.

Kaupade ja teenuste bilansi defitsiidi märgatav suurenemine tulenes kaupade ekspordi kasvu olulisest aeglustumisest ja teenuste impordi kasvu kiirenemisest. Kaupade ekspordi kasv aeglustus seoses masinate ja seadmete ning mineraalse kütuse ekspordi kasvu aeglustumisega. Teenuste importi toetas ilmselt nii veo- kui ka reisiteenuste sisseost.

Majanduse kiire kasvu jätkumist on oodata ka aasta viimases kvartalis. Seda kinnitavad kindlustunde indikaatorid, mis olid oktoobris-novembris märgatavalt kõrgemad kui aasta tagasi, viidates soodsa ärikonjunktuuri püsimisele.

Pressiteates on kasutatud Eurostati, Statistikaameti, Konjunktuuriinstituudi ja Eesti Panga andmeid.


Lisainfo:
Annikky Lamp
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3577
Mob. 52 97656
E-mail: Annikky.Lamp@fin.ee


   04 Detsember 2006