www.vnl.ee

Jaekaubanduse müügi kasvutempo oli veebruaris eelmisest aastast aeglasem

2005. aasta veebruaris kasvas jaemüük koos autokaubanduse müügiga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7% võrra, mis oli eelmise aasta sama kuu kasvutempost peaaegu poole madalam.

Aeglustas kasvu endiselt autokaubandusettevõtete müük, kus toimus 14%ne langus vaatamata liisingu intresside ülimadalale tasemele. Põhjuseks võib pidada eelmise aasta väga kõrget võrdlusbaasi ja elanikel autode ostmiseks vaba vahendite puudumist. Ka autode hinnad on eelmisest aastast madalamad, mis viib rahalise käibe alla. Võrreldes jaanuariga kasvutempo küll veidi kiirenes (4%). Kiirem kasv oli endiselt jaekaubandusettevõtetel ilma autokaubanduse müügita - 11%.

Veebruaris avaldas kaupade jaemüügi kasvule kõige suuremat mõju jaemüük toidukaupade spetsialiseerimata kauplustes, kus kaupade jaemüük kasvas 13%. Nimetatud kaupluste kaupade jaemüügi osatähtsus kogu kaupade jaemüügis oli 45%, mis andsid kogu juurdekasvust 68%. Endiselt on edukad suured toidukaupade kauplusteketid. Kõrge oli ostuaktiivsus majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes, nende kauplustegruppide müük kasvas vaatamata eelmise aasta väga kõrgele võrdlusbaasile 14%. Teist kuud järjest kasvab edukalt müük ka tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes (9%), millele aitas kaasa uute kevad-suviste kollektsioonide varasem müügiletulek ja edukas sügistalvise hooaja varude müük.

Kiiresti suurenes jaemüük muudes spetsialiseeritud tööstuskaupade kauplustes (18%), sellele aitas kaasa arvutite, arvutimängude ja mänguseadmete edukas müük. Kaupluste andmetel ostavad kodukasutajad süle-ja lauaarvutite kõrval aina rohkem meelelahutusliku suunitlusega kaupu.

Jaemüük vähenes juba teist kuud apteegikaupade ja kosmeetikavahendite osas (-4%).
Ettevõtete hinnangul hakkab nõudlus vähehaaval suurenema. Veebruarikuu EKI kaubandusbaromeetri prognoosi saldod näitasid järgneva 3 kuu jooksul uue kauba tellimuste ja müügi kasvu.

MKM


   30 Märts 2005