www.vnl.ee

VALITSUSE ISTUNGILT, 14.04

Valitsus arutas ja otsustas toetada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõud (607 SE). Seaduseelnõu algatas Riigikogu põhiseaduskomisjon 21. märtsil 2005. a.

25. veebruaril 2003. a Riigikogus vastu võetud Eesti Vabariigi põhiseaduse muudatuse kohaselt valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu neljaks aastaks ja seda juba käesoleva aasta sügisel. Tulenevalt sellest on vaja muuta ja täpsustada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Tegemist on eelkõige tehniliste täpsustustega, mille vajadus on ilmnenud valimiste korraldamise praktikas ja erinevate valimisseaduste analüüsimise käigus.

Eelnõu kohaselt täpsustatakse ja laiendatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse sätteid, mis käsitlevad elektroonilist hääletamist, et kirjeldada seaduses elektroonilise hääletamise protseduur võimalikult täpselt.

* * *

Valitsus arutas ja otsustas mitte toetada töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõud (605 SE). Eelnõu algatas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ning see on suunatud töötajate usaldusisiku koolitamise edendamisele ja tema õiguste kaitseks. Valitsus ei toetanud eelnõu eesmärgi saavutamist eelnõus esitatud mehhanismide kaudu.


   15 Aprill 2005