www.vnl.ee

Rein Randver: Ökotehi maavahetusel pole poliitikaga seost

Rein Randver: Ökotehi maavahetusel pole poliitikaga seost

Keskkonnaministeerium teatab, et lõplik otsus Otepää valla valijamehe Olev Mattiga seotud osaühingu Ökoteh omandis olevate looduskaitseliste piirangutega kinnistute vahetamiseks tehti juba 2006. aasta suvel ja sellest oli teadlik ka Matt ise.

Seega on alusetu 11. jaanuari Postimehes avaldatud väide, justkui oleks valijamees Olev Matt saanud piirangutega kinnistuid vahetada sõltuvalt presidendivalimistel antud häälest.

Maavahetus oli Olev Matti jaoks lõppenud juba möödunud aasta 12. septembril, kui keskkonnaminister Villu Reiljan allkirjastas OÜ Ökotehi omandis olevate kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnistute vahetamise kohta riigi omandis olevate maade vastu. Otepää valla volikogu valis Matti valijameheks (ajalehe andmetel) 13. septembril. Postimehes avaldatud ja väidetavalt poliitilistel motiividel maadevahetuse kiirendamisele viitav telefonivestlus Randveri ja Mangluse vahel toimus 16. septembril.

*Maadevahetus on väga pikk protsess,“ ütles keskkonnaminister Rein Randver. *Mõnel juhul võib see kesta aasta ja kauemgi, sest enne lõplikku otsust tuleb pidada läbirääkimisi maaomanikuga kasvõi näiteks vastu saadavate kinnistute osas.“

Juhul, kui on langetatud otsus looduskaitseliste piirangutega kinnistu vahetamiseks, tuleb nii vahetatav kinnistu kui ka vastu pakutav (ad) kinnistu(d) mõõta ja hinnata ning kanda vajalikesse registritesse. See kõik võtab aega. Tihti pikendavad protsessi ka läbirääkimised vahetust taotleva kinnistu omanikuga. Näiteks Ökotehi puhul pikendas vahetustoimingut seegi, et Olev Matt ei nõustunud vastu võtma esialgu pakutud maad ja Maa-ametil tuli otsida uusi variante.

Keskkonnaministeerium avaldab kahetsust, et ajakirjandus kajastas ebatäpset informatsiooni.


Lisainfo:

Manuela Pihlap,
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee


   11 Jaanuar 2007