www.vnl.ee

Jõhvi politseiinfo 11.04.07

Möödunud ööpäeval registreeriti Jõhvi politseiosakonnas järgmised
olulisemad sündmused*

Ajavahemikul 01.04.-09.04.2007 lõhuti Jõhvis Malmi tänaval GÜ Malmi 9
kahe garaaz(iboksi uksed. Ühest garaaz(ist varastati 4 autoratast,
millega tekitati omanikule kahju 12 200 krooni. Teisest garaaz(ist
varastati aiatraktor, millega tekitati omanikule kahju 11 500 krooni.

10.04.2007 avastati Kohtla vallas Järve külas korterelamu keldriruumist
pesumasina, elektriõliradiaatori ja metallist TV-aluse vargus. Kahju
hindab omanik 3300 krooni

----
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   11 Aprill 2007