www.vnl.ee

Töörühm keskkonnatasu tõstmisega nõus

Majandusminister Edgar Savisaare kokku kutsutud ametkondadevaheline töörühm uuris keskkonnatasude tõstmise majanduslikke mõjusid ning jõudis oma raportis arusaamale, et tasude tõus seni kavandatud mahus on üldjoontes põhjendatud.

Töörühm leidis siiski, et tasusid tõstes tuleks tähelepanu pöörata Eesti Energia konkurentsipositsioonile 2008. aastal ehk enne elektrituru avanemist.

“Kuni elektriturg ei ole avatud, võivad keskkonnatasud nii Eesti Energia kui ka Eesti Põlevkivi jaoks olla millised tahes, tuleval aastal pole sellel mingit mõju ei tarbijatele ega turupositsioonile,” märkis majandusministri nõunik ja töörühma liige Heido Vitsur. “Kui aga turg avatakse, on iga sent elektrienergia müügihinnas kriitilise tähtsusega,” lisas ta.

Valitsuse praeguste plaanide kohaselt kallineksid põlevkivielektri tootmise saastetasud järgmisel aastal kokku 140 miljoni krooni võrra.

EPL / ETV   26 Juuli 2005