www.vnl.ee

Muutub meditsiiniseadmete käibemaks

Muutub meditsiiniseadmete käibemaksAlates uuest aastast jõustub määrus, mis toob kaasa paljude meditsiiniseadmete käibemaksu tõusu seniselt 5%-lt 18%-le.Kõige rohkem mõjutab käibemaksumäära muutumine haiglaid. Haiglatel tekkivate kulude katmiseks tõstis haigekassa kõikide tervishoiuteenuste hindasid. Sellega katab Sotsiaalministeerium Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kõik haiglate kulutused. Haiglatele on oluline ka see, et 5% määraga jäävad kõik liigeseproteesid, ortopeedilised implantaadid ja muud sarnased tooted.Käibemaksumäära muutuse tõttu on oodata ka tervishoiuteenuste kallinemist nii teenuseosutajate kui ka patsientide jaoks. Käibemaksumäära muutus võib Sotsiaalministeeriumi arvutuste järgi kaasa tuua hambaraviteenuste kallinemise keskmiselt 2-3% võrra.Abiminister Peeter Laasiku sõnul saab siin võrdluse tuua mõnedes maades eurole üleminekuga. „Meil on teada juhtumeid kus firmad on tõstnud hindasid rohkem, põhjendades seda tuleva käibemaksu tõusuga. Nii et siin tasuks patsiendil kindlasti mõnda aega olla tähelepanelik ja küsida hindasid mitmest kohast”, lisas abiminister.Sotsiaalministeerium koostas koos partnerite ja huvigruppide esindajatega loetelu toodetest, mis uuel aastal jäävad 5%-lise käibemaksumääraga. Loetelu hõlmab ravimeid, rasestumisvastaseid vahendeid, naiste hügieenitooteid, imikumähkmeid, erinevaid seadmeid ja abivahendeid, mis on mõeldud puudega isiku isiklikuks tarbeks, jne. 5%-line käibemaksumäär laieneb nii firmadele kui eraisikutele.Hetkel on Sotsiaalministeerium juba algatatud määruse muutmise, et lisada loetellu hambaproteesid ja glükomeetrite tarvikud. See tekkis vajadusest vältida segadust hambaproteeside käibemaksustamisel. Määruse välja töötamise käigus oli teada, et hambaproteesid vabastatakse Rahandusministeeriumi algatusel käibemaksust alates 1. jaanuarist. Kuna aga käibemaksuseaduse muutmine viibis, tekkis olukord, kus aasta algusest oleks hambaproteesid maksustatud 18%-lise käibemaksuga senise 5% asemel ja mõned kuud hiljem oleks käibemaksust hoopiski vabastatud. Sotsiaalministeeriumi algatatud muudatused lubavad 5%-lise käibemaksumäära tagasiulatuvat rakendamist nii hambaproteesidele kui ka glükomeetrite tarvikutele.Muudatused käibemaksumäärades tulenevad kohustusest viia õigusaktid vastavusse Euroopa Liidu üldise käibemaksu direktiiviga.Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823


   28 Detsember 2006