www.vnl.ee

Eelmisel aastal tehti valitsuse reservist eraldisi 208,1 miljoni krooni ulatuses

Eelmisel aastal tehti valitsuse reservist eraldisi 208,1 miljoni krooni ulatuses


Eelmisel aastal eraldati valitsuse reservfondist raha kokku umbes 60 korral kokku 208,1 miljoni krooni ulatuses.

Koos 2005. aasta ülejäägi ja lisaeelarvest eraldatud summaga kujunes valitsuse reservi suuruseks eelmisel aastal 504,5 miljonit krooni.

"Eelmine aasta oli edukas spordiaasta - tiitlivõistlustel hästi esinenud sportlastele eraldasime reservist 11,2 miljonit krooni. Samuti külastasid Eestit mullu mitmed kõrged väliskülalised, kelle visiitide kulude katmiseks läks umbkaudu 7,3 miljonit krooni,” loetles rahandusminister Aivar Sõerd olulisemaid eraldisi. "Kahjuks ei olnud möödunud aasta aga ka läbinisti positiivne. Metsapõlengute kustutamiseks eraldasime suvel 25,5 miljonit; laeva "Runner-4" vraki kütusest tühjaks pumpamiseks kulus kokku 34,6 miljonit ning teise suure Eestit tabanud merereostuse likvideerimiseks 21,1 miljonit. Linnugripipandeemiaks valmistumiseks eraldasime 6,1 miljonit krooni."

Suurimaks eraldiseks oli eelmisel aastal 30 miljonit krooni maksu- ja tolliametile selle eelkäija tolliameti tegevuse tagajärjel tekkinud AS Bolideni kaasusega seotud kohtukulude ja hüvitise maksmiseks.

Valitsemisalade lõikes eraldati kõige enam vahendeid siseministeeriumile ja tema valitsemisalas olevatele allasutustele – umbes pool ehk 109,2 miljonit krooni eraldatud rahast jõudis siseministeeriumi haldusalasse. Muu hulgas eraldas valitsus 3,8 miljonit krooni Tõnismäe monumendiga seotud kuludeks.

Sellesse aastasse üle kandunud reservi jäägi suuruseks oli 306,7 miljonit krooni, koos 2007. aasta eelarvest reservi suunatud rahaga on sel aastal valitsuse reservi suuruseks 534,5 miljonit krooni.

Lisainfo:
Kristi Künnapas
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 6 113 035
Mob. 56 215672
E-mail: Kristi.Kynnapas@fin.ee


   18 Jaanuar 2007