www.vnl.ee

Passi vormi muutusega kaasnes taotlejate hulga suurenemine

Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (KMA-le) esitati juuli viimasel kahel nädalal 7529 Eesti kodaniku passi taotlust. Juuli viimastel nädalatel oli passitaotlejate hulk tavalisest suurem.

Alates 15. juulist 2005 väljastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet uue vormiga Euroopa Liidu nõutele vastavaid Eesti kodaniku passe. Tänavuse suve jooksul on passitaotlejaid olnud arvatust rohkem. Kui seni seostati taotlejate suurt arvu põhiliselt puhkusereisijatega, siis KMA kodakondsuse osakonna juhataja Koidu Mesilase sõnul võib viimasel kahel nädalal taotluste hulga suurenemise üheks põhjuseks pidada ka uue passivormi kasutuselevõttu.

Märgatavalt on tõusnud välisesinduste kaudu esitatud teistes riikides elavate Eesti kodanike passitaotluste hulk. Uue vormiga passi võivad taotleda kõik soovijad, ka need, kellel eelmise passi kehtivusaeg ei ole läbi. Samas ei ole uue passi taotlemine vajalik, kui kehtiv sinisekaaneline pass olemas, kuna kõik varem välja antud passid kehtivad neis märgitud kehtivusaja lõpuni.

Eesti kodaniku pass on eelkõige reisidokument, mida vajatakse reisimisel väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike. Euroopa Liidu piires saab reisidokumendina kasutada ka isikutunnistust.

VNL-Online


   02 August 2005