www.vnl.ee

Arengukonverents

Viimane
võimalus arengukonverentsile odavalt
registreeruda!8. - 9. veebruaril toimub
Narvas Geneva keskuses Ida-Virumaa
Arengukonverents 2007. Konverents annab taas
võimaluse heita pilk Ida-Virumaa
kiirele arengule ning kuulata sellel teemal
kõnelemas Raivo Varet, Anto
Raukast, Sandor Liivet, Priit Perensit, Tiit
Vähit ning teisi tuntud äri- ja
avaliku elu tegelasi. 24. jaanuar on viimane
päev, mil konverentsile saab
registreeruda odavamalt.Paljudest teemadest leiavad teiste seas
kajastamist “Ida-Virumaa koostööprojektid
regioonis”, “Läänemere ja Soome lahe
koostööpiirkond”, “Raha EL fondidest
2007-2013”, “Eesti Energia innovaatilised
tulevikuprojektid”, “Ettevõtete arengu
rahastamine ja riigi poolt pakutavad
lahendused” ning palju muudki.

Arengukonverentsil kuulutatakse välja ka
Ida-Virumaa ettevõtluskonkursi
„Ida-Virumaa arendaja 2006” tiitlivõitjad
neljas kategoorias ja esmakordselt
selgitatakse välja “IDA-VIRUMAA PARIM BRÄND
2006”.

Informatsiooni Ida-Virumaa Arengukonverentsi
programmi, osalejate ja
konkursside kohta leiate aadressilt
http://www.ida-virumaa.ee/arengukonverentsLisainfo:
Ago Silde
+372 50 66125
Ago.Silde@ivmv.ee
www.ida-virumaa.ee/arengukonverents


Kristi Noorhani
+372 332 1244
kristi.noorhani@ivmv.ee


   23 Jaanuar 2007