www.vnl.ee

Kohtla-Järvel toimub konverents teemal ”Humanism ja rahvusteadvus globalismiajal”

Kohtla-Järvel toimub konverents teemal ”Humanism ja rahvusteadvus globalismiajal”Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumis toimub käesoleva aasta 25.-26.jaanuaril linna toetusel rahvusvaheline konverents teemal ”Humanist, rahvusteadvus globaliseerimise ajastul”. Konverentsile on kutsutud erinevate maade haridusspetsialistid, omavalitsusjuhid, rahvusvähemuste liitude juhid, diplomaadid ja kirikutegelased.”Teaduslik-praktilise suunitlusega konverents toimub juba kolmandat korda. Me ootame külalisi Venemaalt, Poolast, Valgevenest, Lätist ja loomulikult ka Eestist, kes esindavad erinevaid haridusasutusi – koolid, lütseumid, ülikoolid... Konverentsi ülesandeks on küsimuste tõstatamine, mis seotud igaühe rahvusliku identiteediga ja selle mõjuga haridusprotsessile. Minu arvates peaks iga inimene teadma oma juuri, see muudab ta rikkamaks ning avab talle suhtlemistee teiste rahvuste ja kultuuridega,” ütles Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumi direktor Roza Ivanova.Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Valeri Korbi sõnul on kogemuste vahetamine alati kasulik. ”Eelnevad konverentsid olid väga heal tasemel ja arvan, et ka sellel konverentsil saame kuulda erinevaid arvamusi. Minu ettekanne puudutab meie paljurahvuselist linna kui ajaloolist fakti ja kui meie rikkust. Ajalooliselt on nii kujunendu, et meie regioonis elavad inimesed erinevatest rahvustest ja kultuuridest. Rõõma on märkida, et paljud neist on säilitanud oma juured, mida on hea näha rahvuskulutuuri-ühingute tegevusest,” lisas ta.Konverentsi eripära seisneb selles, et see toimub kahes kohas - Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumis ja Kuremäe Pühtitsa kloostris. Plaanitakse välja anda ka kogumik konverentsi matrjalidega.Lisainfo: Roza Ivanova– 56909942


Anti Ronk
OÜ Viru PR suhtekorraldaja
555 15 788
anti@virupr.ee
www.virupr.ee   23 Jaanuar 2007