www.vnl.ee

Õpilased joonistasid Lääne-Virumaad tuntuks

*Õpilased joonistasid Lääne-Virumaad tuntuks*

Lääne-Viru maakonna joonistamishuvilised õpilased jäädvustasid
Lääne-Virumaad, osaledes rahvusvahelisel joonistusvõistlusel „Postkaart
minu Euroopa sõpradele“.

Võistluse korraldas möödunud aastal Jasz-Nagykun-Szolnoki maavalitsus ja
selle eesmärgiks oli välja anda Jasz-Nagykun-Szolnoki maakonda ja selle
sõprusmaakondi tutvustav brošüür.

Osalejad pidid tutvustama oma maakonda turisti silmade läbi, maakonna
vaatamisväärsusi, sportimisvõimalusi, rahvakunsti ja käsitöö
traditsioone, aga joonistama ka teemal, miks on minu maakond hea koht
elamiseks.

Lääne-Virumaalt võtsid võistlusest osa Rakvere Linna Algkooli, Kadrina
Keskkooli ja Athena Kooli õpilased. Paremate töödena avaldati trükises
Anna-Marie Hõbenaela, Karin Lausi ja Kirsika Kaunissaare postkaardid
(Athena Kool, juhendaja Anne Pajula), Karmen Mänd’i, Laura Kalja, Steve
Tõevälja ja Kadri Soone (Kadrina Keskkool, juhendaja Sigrit Peets) ning
Anett Pulleritsi ja Gerlin Dreimanni tööd (Rakvere Linna Algkool,
juhendaja Marina Liiker). Meie maakonna laste postkaarte kaunistavad
Lääne-Virumaa mõisad, Toolse ja Rakvere linnus, tarvas, emakeele
ausammas, veski ja rahvuslik lillornament.

Võistlusel osalesid lisaks ungarlastele ja lääne-virumaalastele
7-18-aastased noored Ungarist, Itaaliast, Poolast, Suurbritanniast,
Soomest, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

Maavanem Urmas Tamm tunnustab ja annab edasi Jasz-Nagykun-Szolnoki
maavanema Istvan Tokari tänusõnad ja meened Lääne-Virumaa tublidele
joonistajatele ja nende juhendajatele 29. jaanuaril.Anne Mäeots
vanemspetsialist 32 58031


   24 Jaanuar 2007