www.vnl.ee

Kohtla-Järve võtab linnas olevad mälestusmärgid oma bilanssi

Kohtla-Järve võtab linnas olevad mälestusmärgid oma bilanssiKohlta-Järve linnavalitsus võttis vastu otsuse, millega alustatakse linnas ausvate peremeheta mälestussammaste, -märkide ja ausammaste arvele võtmist ning linna omaks tunnistamist. Kuna linn kulutab nende eest hoolitsemiseks nii kui nii eelarvelisi vahendied, siis on otsus tingitud probleemi juriidilisest lahendamisest. Linnavalitsuse spetsialistid koostasid nimekirja, kuhu on kantud seitse linnas asuvat mälestusmärki.”Kui me pöördusime riigi ametite poole, kes tegelevad selle valdkonnaga, selgus, et meie linnas asuvad mälestusmärgid ei ole kinnitatud ühegi asutuse ega organisatsiooni juurde. Meie eesmärgks on selle probleemi juriidiline lahendamine. Faktiliselt teostatakse mälastusmärkide hooldamist linna rahadega ja me osaleme tähtpäevade ka pärgade pidulikul panemisel nende jalamile,” ütles Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov.Kohtla-Järve linna spetsialistid leidsid linna territooriumilt seitse mälestusmärki, millede juriidiline staatus on määratlemata. Need mälestusmärgid tähistavad erinevaid sündmusi – näiteks asub Järve linnaosa keskel mälestusmärk ”Slava trudu!” (”Au tööle!”). Teiseks on seal postamendile tõstetud kaevandusvagonett, mis pühendatud põlevkivi kaevandamise ajaloole. Kolm mälestusmärki meenutavad II Maailmasõja tragöödias langenud sõdureid, sõjavange ja rahulikke elanikke. Üks sammas on pühendatud ka 1916.aasta Vabadusvõitluse ajal toimunud Järve küla lahingus langenud Kalevi malevlastele. Outukumpu tänaval asub aga mälestuskivi, mis kinnitab kahe linna vahel sõlmitud sõprussidemeid.„Kõik need mälestusmärgid on nagu teeviidad meie linna keerulise ajaloo kohta. Me näeme neis lugusid, mis jutustavad põlevkivi kaevadamisest, sõja-aastate tragöödiast ja kangelaslikkusest, linna suhte arengutest ja paljust-paljust muust… Need mälestusmärgid on paigaldatud erinevatel aegadel, kuid täna on neil väga tähtis ajalooline tähendus ja sellepärast on täiesti loomulik, et linn võtab need enda bilanssi,” selgitas Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Valeri Korb.


Mälestusmärgid, mis on pühendatud põlevkivi kaevandamisele:
http://www.k-jarve.ee/photo/details.php?image_id=68 ?
http://www.k-jarve.ee/photo/details.php?image_id=991

Lisainfo: Valeri Korb – 33 78 531, Jevgeni Solovjov – 33 78 501

Anti Ronk
OÜ Viru PR suhtekorraldaja
555 15 788
anti@virupr.ee
www.virupr.ee


   24 Jaanuar 2007