www.vnl.ee

Vabariigi President kõneles kohtunike üldkogul

Vabariigi President kõneles kohtunike üldkogul

Kohtunike sõltumatust ja erapooletust, aga ka professionaalsust üldiselt enam kahtluse alla ei seata, kinnitas täna Pärnus kogunenud kohtunike üldkogul kõnelenud president Toomas Hendrik Ilves.

“Ilmselt paljuski tänu sellele on see amet muutunud prestii˛eks, mida kinnitab asjaolu, et paljud väga andekad noorema põlvkonna juristid on otsustanud siduda oma tuleviku just kohtuniku kutsega,” ütles riigipea. “Minu veendumuse kohaselt on tänane Eesti kohtunikkond professionaalne ja arenemisvõimeline.”

President Ilvese sõnul tegi parlament eelmise aasta lõpus õige otsuse, kui tühistas veel jõustumata seaduse, millega oleks kohtunikel võimaldatud kuuluda erakondadesse, sest erakonda kuuluval kohtunikul on raske jätta muljet erapooletust õigusemõistmisest, isegi olukorras, kui tema erakondlik kuuluvus kohtunikutegevust praktikas tegelikult mingilgi määral ei mõjuta.

“Kahjuks ei muudaks tänapäeva Eestis kohtunike kuulumine erakonda kohtusüsteemi läbipaistvamaks, vaid seaks kohtumõistmise erapooletuse tugevalt kahtluse alla. Seda vähemalt avalikkuse silmis. Ja, nagu teame, usaldus on alati nii tegelikkuse kui ka näivuse küsimus,” ütles president Ilves.

Riigipea sõnul ootavad inimesed kohtuvõimult ja kohtunikelt eelkõige seda, et õigusemõistmine oleks õiglane ja tõhus, et õigusrahu saabuks võimalikult kiiresti, et vaidlustes saavutatud lahend oleks võimalikult suurel määral tunnustatav.

“Ma arvan, et kohtunikutöö juurde peaks kuuluma ka avatus - valmisolek õigusemõistmisega seotud asju inimestele selgitada,” ütles president Ilves. “See ei tähenda, et kohtunik peaks pärast oma otsust seda avalikkusele pikalt põhjendama. Kõige olulisem on, et kohtulahendid oleks nii asjaosalistele kui laiemale avalikkusele mõistetavad.”Presidendi kantselei avalike suhete osakond


Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks:6316250


   09 Veebruar 2007