www.vnl.ee

L-Viru maavalitsuse eelinfo 7.nädal 2007


*Esmaspäev, 12.veebruar*

_Maavanem Urmas Tamme kohtumine Rakvere linnapea Andres Jaadlaga
maavanema kabinetis kell_ 9.00.

_Osakonnajuhatajate nõupidamine kell 10.00-12.00 maavanema kabinetis_.

_Algab riiklik järelevalve Vaeküla Koolis_. /(Info Moonika Mägipõld 32
58 035)/

_Maavanem Urmas Tamm kell 13.00 Rakveres Lille tn 8 maja
munitsipaliseerimisalasel nõupidamisel koos Rakvere linnapea ja Lille tn
maja esindajatega._ Lille tn majas asuvad Lääne-Virumaa puuetega
inimeste koda, puuetega laste toimetulekukool ja lastekodu.
/(Info Tõnis Randlane 32 58 040)/

_Maavalitsuse haridusinspektor Monica Jaanimets ja lastekaitse
peaspetsialist Helbe Jaanimägi Jõhvis lastehoiuteemalisel teabepäeval._
/(Info Monica Jaanimets 32 58 035)/

_Sõmeru valla Uhtna hooldekodu oma 10. tegevusaasta tähistamine algusega
kell 14.00_. /(Info Maret Piispea, hooldekodu direktor 32 578 41). /

_VIROL juhatuse koosolek algusega kell 15 maavalitsuse rõdutoas_.
Päevakorras:
"Külatee 3" programmist.
Maakonna kultuurikollektiivide rahastamispõhimõtted
Maakondliku jäätmekäitluskeskuse põhikirja eelnõu.
Ühisprojektide kavandid Norra ja EMP meetmele
Ettepanekud põlevkivi arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruandele
Välislähetusse suunamine
Väikevahendite mahakandmine
/(Info Jaan Lõõnik 32 58 045)/

*Teisipäev, 13.veebruar*

_Lääne-Viru maakonna internetiseerimise alane nõupidamine kell 10.30
maavalitsuse saalis omavalitsuste, VIROLi, MKM Riigi infosüsteemide
osakonna, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse, Elion Ettevõtted AS-i,
Norby Telecom AS-i ja maavalitsuse esindajate osavõtul._ Arutusel:
KülaTee 3 programmi erilahenduste teostamise võimalused piirkondades,
kus interneti püsiühendamise teenust ei ole võimalik pakkuda vastavalt
riigihankes kirjeldatud standardtingimustel - M. Püüa MKM Maakonna
internetiseerimise seisust ja võimalustest teenuse paremaks pakkumiseks
- Elion Ettevõtted AS
Maakonna internetiseerimise seisust ja võimalustest teenuse paremaks
pakkumiseks - Norby Telecom AS
/(Info maavalitsuse informaatik Uuno Eiber 32 58 019)/

_Kell 11.00 Jõhvi kohtumajas Lääne-Viru maavalitsuse korraldatud
riigihanke „Avalik liinivedu Rakvere linna bussiliinidel” AS MRP Linna
Liinid kaebuse arutamise avalik istung_ /(info Helin Leichter 32 58 008)/

_Rakvere Muuseumi 80. aastapäeva konverents_.
Sel puhul avatakse Rakvere näitustemajas näitus muuseumi tegevusest.
Muuseumi ajaloost räägib teadur Odette Kirss, sihtasutuse juhataja Ants
Leemets sellest, kuidas riiklikust muuseumist sai 5 aastat tagasi
sihtasutus. Muuseumi teadusdirektor Oliver Pagel tutvustab oma
sõja-ajalooteemalisi uurimistulemusi ja räägib Rakvere Invaliidide
Komandost. Külalisesinejaks on emeriitprofessor Raimo Pullat, kes räägib
eesti haritlaskonna kujunemisest 19. sajandil ning Peterburi linna osast
selles kujunemisprotsessis.
Konverentsist võtab osa ka maavanem Urmas Tamm.
/(Info Virumaa muuseumid 32 25 500)/

_Kell 10.00 hariduse arengukava töörühma koosolek kabinetis 18_. /(Info
Marge Lepik 32 58 030)/

_Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt Marge Lepik kell 14.00 Rakvere
Kolledži nõukogus_. /(Info Marge Lepik 32 58 030)/

_Maakonna omavalitsuste ja MTÜ EES-Ringluse elektroonikaromude
arutelukoosolek algusega kell 10 maavalitsuse õppeklassis_.
olmes kasutuselt kõrvaldatud koduelektroonika tagasivõtu küsimused,
kevadise kogumiskampaania korraldamine,
koostöövõimaluste arutelu MTÜ EES-Ringlusega,
/(Info Jaan Lõõnik 32 58 045)/

*14.-15. veebruar
*_Aasta suurim omavalitsusalane ühisüritus - linnade ja valdade päevad
2007 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses_, mille korraldavad Eesti
Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Linnavalitsus,
Taveco Design OÜ, GLOBEX OY (Soome).
Päeva raames toimub arvukalt erineva sisuga seminare: kohalike
omavalitsuste finantseerimine, eelarved, tulubaas; elukestev
õpe; kohalik omavalitsus ja avalikud suhted; omavalitsuslik
regionaalhaldus; linnapoliitika; keskkond; Soome kogemus; arengu
kavandamine, planeeringud, seosed eelarvetega; innovaatiline kohalik
omavalitsus; sotsiaalhoolekanne ja tervis; kohalikud omavalitsused ja
raha; teed ja transport, linnakujundus; ettevõtlus ja turismi arendamine.

*Kolmapäev, 14.veebruar
*_Kell 14.00 koolijuhtide ja haridusnõunike teabepäev Rakvere Eragümnaasiumis_. /(Info Marge Lepik 32 58 030)/

_Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi Siseministeeriumi arengujuhtide nõukoja koosolekul
Otepääl_. Päevakorras siseministeeriumi ja maavalitsuste arengukavade ning maakonna arengustrateegia
koostamisest; infoühiskonna arendamisest maakondades; nõukoja tegevuskava 2007.
/(info Mati Jõgi 32 58 010)/

*Neljapäev, 15.veebruar
*_Algusega kell 10 Rakverre rajatava politsei- ja päästeteenistuse maja
töögrupi koosolek_ maavanem Urmas Tamme, Rakvere linnapea Andres Jaadla,
Siseministeeriumi esindaja Joel Tammeka, politsei– ja päästeteenistuse
juhtide ning Riigi Kinnisvara ASi esindajate osavõtul.

_Lasteaiajuhatajate ümarlaud algusega kell 10.00 Rakvere lasteaias
"Triin"_ /(info Monica Jaanimets 32 58 035)/

Hiljemalt 15. veebruariks saab tuua maavalitsusse (tuba 10)
hasartmängumaksust investeeringute toetuse taotlemise projektid. /(Info
Tiiu Kuus 32 580 42)/

*Reede, 16.veebruar *

_Rakvere sotsiaalabikeskuses algusega kell 10.00 õppepäev
algklassiõpetajatele "Poiste kasvatamisest_", lektor Ervin Laanvee.
/(info Monica Jaanimets 32 58 035)/

_Maavalitsuse arendusspetsialist Moonika Pello turismimessil TOURest
2007_. /(info Moonika Pello 32 58 013)/

_Maavalitsuse arengu- planeeringu osakonna juhataja Mati Jõgi SA
Põhja-Eesti Turism nõukoja koosolekul Tallinnas_. Arutusel 2007.a
tegevusplaan ja eelarve, juhatuse liikme kandidaatidega tutvumine,
2006.a tegevus- ja finantsaruanne. /(info Mati Jõgi 32 58 010)/

_Algusega kell 10.00 noorte karjäärinõustamise töörühma koosolek
maavanema juures_. /(Info osakonna juhataja kt Marge Lepik 32 58 030)/

*Laupäev, 17.veebruar*

_X noorte laulu ja tantsupeo esimene eelvoor poiste- ja meeskooridele
Rakvere rahvamajas algusega kell 10.00._ Kohal üks laulupeo üldjuhte
Lidia Rahula. Eelvoorudes osalevad poistekoorid Tamsalust, Põlulast,
Haljalast, Viru-Nigulast ja Virumaa poistekoor.

_Kell 15.00 noorte laulu- ja tantsupeo esimene eelvoor
rahvamuusikaansamblitele Rakvere eragümnaasiumis_. Osalevad „Lustpill”
Tamsalu vallast ja rahvamuusikud Virumaa noorteorkestrist. /(Info Ello
Odraks 32 58 068, 53 427 137)/

_Maavanem Urmas Tamm Viru-Nigula „Väikese lapse päeval” Vasta mõisas,
päev algab kell 11.00._

*Pühapäev, 18.veebruar *

_Viru-Nigula Muuseumi pühapäevakoolis algusega kell 12.00 esineb Jaan
Kaplinski.
_
/Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
32 58007, 53 499629/_
_


   08 Veebruar 2007