www.vnl.ee

Rahandusministeeriumi nädala eelinfo

Esmaspäev, 12. veebruar

Minister Aivar Sõerd ja finantspoliitika asekantsler Veiko Tali osalevad kell 14.00 energiatoodete maksustamise uuringut tutvustaval pressikonverentsil rahandusministeeriumis.

Minister Aivar Sõerd ning maksupoliitika osakonna esindajad osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni istungil, kus arutatakse maksukorralduse seaduse muudatusettepanekuid

Maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja Marek Uusküla osaleb väliskaubanduse ümarlaual välisministeeriumis.

Teisipäev, 13. veebruar

Finantsturgude talituse juhataja Thomas Auväärt osaleb 13.-14. veebruaril Brüsselis Euroopa väärtpaberikomitee kohtumisel.

Kolmapäev, 14. veebruar

Minister Aivar Sõerd ja finantspoliitika asekantsler Veiko Tali osalevad maksumaksjate liidu maksudebatil.

Minister Aivar Sõerd kohtub UNICEFi asedirektori proua Rima Salah’iga.

Välissuhete asekantsler Renaldo Mändmets kohtub Rootsi välis- ja rahandusministeeriumi esindajatega, arutatakse Euroopa Liidu eelarve reformimise teemadel.

Riigieelarve osakonna esindajad osalevad linnade ja valdade päeval, kus teevad ka ettekanded riikliku arengu planeerimisest ja kohalike omavalitsuste arengust ning kohalike eelarvete tulubaasist ja eelarvetest 2007. aastaks ning riigi eelarvestrateegia perioodiks.

Ettevõtluse talituse juhataja Leena-Maarja Kalda osaleb rahapesu nõukoja koosolekul.

Valitsuskontrolli asekantsler Kalle Kukk osaleb Maaelu edendamise sihtasutuse nõukogu istungil.

Neljapäev, 15. veebruar

Minister Aivar Sõerd osaleb valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.

Reede, 16. veebruar

Minister Aivar Sõerd osaleb haigekassa nõukogu istungil.
-------------------------------------------------------------------
Rahandusministeeriumi kontaktid:
Rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristi Künnapas 611 3035
Minister Aivar Sõerdi referent Cristine Krivin 611 3445
Kantsler Tea Varraku abi Kristi Kräkel 611 3907
Asekantsler Renaldo Mändmetsa referent Kerstin Rahula 611 3610
Asekantsler Veiko Tali abi Egle Lokk 611 3024
Asekantsler Kalle Kuke referent Kristiina Vilt 611 3205
Asekantsler Tauno Tatsi referent Dea Toomemägi 611 3578
-----------------------------------------------------------

Statistikaameti 7. nädala eelinfo


14.-16.02 osaleb statistikaameti peadirektor Priit Potisepp statistikaprogrammi komitee nõupidamisel Luksemburgis.

Pressiteadete, väljaannete ja avaliku andmebaasi nädala avaldamiskalendriga saab tutvuda statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/nadalakalender <http://www.stat.ee/nadalakalender>

Lisainfo: Anu Ots, statistikaameti pressiesindaja, tel 6259 296


   10 Veebruar 2007