www.vnl.ee

Maaomanikud saavad erastada kinnisasjaga piirneva maariba

Maaomanikud saavad erastada kinnisasjaga piirneva maariba

Täna, 15. veebruaril võttis Vabariigi Valitsus vastu Maareformist
tuleneva määruse, mis annab võimaluse erastada kinnisasja juurde kuuluva
iseseisva kasutusvõimaluseta maariba.

Määruse eesmärk on lahendada maade tagastamisel, erastamisel,
munitsipaliseerimisel ning riigi omandisse jätmisel tekkinud maaribade
probleemi. *Tegemist on maaribadega, mis jäid erastamisel kinnisasjade
vahele ning millest ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat
maaüksust,“ ütles Maa-ameti juriidilise osakonna juhataja Triinu
Linnus. *Määrus kehtestab korra, kuidas neid maid erastada ja liita
piirnevate kinnisasjadega.“

Määrus annab kohalikule omavalitsusele õiguse algatada kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa väljaselgitamist. *Kinnisasjaga liitmiseks sobiva
maa piirid määratakse otstarbekust, planeeringu ja maakorralduse nõudeid
arvestades,“ selgitas Linnus.

Maa erastamise korraldaja on maavanem ning erastamise eeltoimingud teeb
kohalik omavalitsus. Erastatava maa müügihind on maa asukoha
maksustamishind.

Maavanema kui erastamise korraldaja ülesanne on tagada järelevalve.
*Maavanem peab tagama, et ribade nime all ei toimuks iseseisvat
kastutamist võimaldavate maaüksuste kontrollimatut ehk täiendavat
erastamist,“ sõnas Linnus.


Lisainfo:
Triinu Linnus,
Maa-ameti juriidilise osakonna juhataja
665 0755
triinu.linnus@maaamet.ee


   15 Veebruar 2007