www.vnl.ee

Eesti Terviserajad pressiteade

Kuremaal avatakse Jõgevamaa esimene valgustatud terviserada


Reedel, 16. veebruaril kell 17.00 kutsuvad SA Eesti Terviserajad ja Jõgeva
Vallavalitsus kõiki värskelt valminud Kuremaa valgustatud terviseraja
pidulikule avamisele. Ühise avaüritusega saab uus valgustatud suusarada
sportlikult ja meeleolukalt sisse õnnistatud. Maakonna suusasprinterid
teevad orkestrihelide saatel avastardi ja seejärel saavad kõik minna ühiselt
suusa- ja kelgutamisrõõme nautima.


Jõgevamaa elanikud on juba aastaid kasutanud sportimiseks Kuremaa naabruses
asuva liigendatud maastikuga põlistammikut. Kohaliku spordielu hinge Andres
Lippuri eestvedamisel on rahvasportlasele sobiva reljeefiga rajad olnud
aastaringselt tähistatud ja leidnud aktiivse kasutuse.


Eesti Terviseradade projekti raames rajatud ja AS Elektriteenused poolt
ehitatud 2,5 kilomeetri pikkune rajavalgustus on Jõgeva vallavalitsuse
eestvedaja Uuno Laulu sõnul esimene omataoline kogu Jõgevamaal. Ühiselt
rekonstrueeriti põhjalikult kogu 5 km. terviserada. Rajaäärsesse vanasse
mõisaaegsesse kruusakarjääri rajati valgustatud kelgu- ja laskumisnõlvak.
Tulevikus on plaanis nõlvale paigaldada ka tõstuk ja rajada puhkekoht.
Radade valmimisel soetas Jõgeva vald ka uhiuue suusaraja traktori
suusaradade igapäevaseks korrashoiuks.„Suurepärased looduslikud tingimused, kasutustraditsioonid ja eelkõige
kohalikud aktiivsed eestvedajad olid need eeldused, miks just Kuremaal
valmis maakonna esimene valgustatud looduslik terviserada”, võttis tehtu
kokku SA Eesti Terviserajad juhataja Jaanus Pulles. „Eestimaal on iga
looduslik sportimiskoht, mis asub kõrgemal kui 100 meetrit merepinnast
arendamist väärt. Klimaatilised eeldused kindlustavad pikema lumeperioodi ja
lühema üleminekuaja aastaaegade vahel.” jätkas Jaanus Pulles.Kuremaa valgustatud terviserajad koos ujula, hosteli ja kauni Kuremaa
järvega moodustavad tervikliku maakondliku keskuse aktiivseks puhkuseks .
Arengu kindlustamiseks on keskus arvatud ka Kultuuriministeeriumi poolt
finantseeritavate keskuste hulka.Eesti Terviseradade projekt, mille tulemusena Kuremaa Terviserada on saanud
täiesti uue kasutuskvaliteedi on Merko Ehituse, Eesti Energia ja Hansapanga
ning Kultuuriministeeriumi ja Eesti Suusaliidu algatatud ettevõtmine Eesti
looduslike sportimiskeskuste uuendamiseks. Ettevõtmise eesmärgiks on
toetada Eestimaa liikumis- ja spordiradade väljaarendamist, et kindlustada
looduses aastaringse ja tasuta aktiivse liikumisvõimaluse kättesaadavus
kõigile huvilistele. Käesolevaks hetkeks on projekti raames kaasa aidatud
juba viieteistkümne terviseraja uuendamisele üle Eesti.


Lisainformatsioon:


Jaanus Pulles
SA Eesti Terviserajad juhataja
Eesti Suusaliit MTÜ juhatuse esimees
Tel.mob:+372 5034594
e-post:Jaanus.Pulles@neti.eeUuno Laul

Jõgeva vallavalitsus

Tel.mob. 5130716

e-post: uuno@jogevavv.ee


   15 Veebruar 2007