www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 20.02.2009

*Vargus*
Ajavahemikul 18.02.2009 kuni 19.02.2009 kell 07.30 on Läänemaal Taebla
vallas Palivere alevikus asutusele kuuluva veoauto kütusepaagist
varastatud 300 liitrit diislikütust. Kahju avaldaja hinnangul 3900 krooni.

Nimetatud sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust ning *lisainfot*
saab Lääne Ringkonnaprokuratuurist *pressinõunikult Külli Kiviojalt
telefonil 447 7543.*

Läänemaal registreeriti 21 väärtegu, neist üheksa liiklusseaduse
rikkumised. Üheksa seaduserikkuja hulgas üks joobes juht ja kolm
kiiruseületajat. Hiiumaal väärtegusid ei registreeritud.


   20 Veebruar 2009