www.vnl.ee

Siseministeerium jagas 12 miljonit krooni regionaalseteks investeeringutoetusteks

Siseministeerium jagas 12 miljonit krooni <http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=17793> regionaalseteks investeeringutoetusteksRegionaalminister Jaan Õunapuu juhitav hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon toetas 2006. aasta kolmandas taotlusvoorus 48 projekti kogusummas 12,237 miljonit krooni.

Siseministeeriumi juures tegutsevale regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile laekus möödunud aasta kolmanda taotlusvooru tähtajaks, 15. detsembriks 2006, kokku 64 projekti, millest toetust anti 48 projektile.Toetust said kõik 15 maakonda. Suuremad toetussummad läksid Harjumaale 1,629 miljonit krooni, Tartumaale 1,475 miljonit krooni, Ida-Virumaale 1,291 miljonit krooni, Pärnumaale 1,134 miljonit krooni ja Saaremaale1,043 miljonit krooni. Ülejäänud maakondade toetussummad jäid vahemikku 300 000 kuni 1 miljon krooni.Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjoni aseesimees Anne Lindma juhtis tähelepanu, et siseministeerium on hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele toetusi jaganud juba 9 aastat. "Mul on väga hea meel, et nende aastate jooksul on programmi vahendid kasvanud. Kui programmi algaastatel oli vahendeid toetuste andmiseks 18 kuni 20 miljonit krooni aastas, siis 2005.aasta vahendeid saime toetusteks jagada juba 36,8 miljonit krooni ning 2006.aasta vahendeid 45,242 miljonit krooni. Seega oli 2006. aasta toetusteks andmise vahendeid 8 miljonit krooni rohkem kui 2005. aastal," rääkis Anne Lindma. Kokku on 1998-2006. a vahenditest toetatud 1189 projekti kogusummas 230,628 miljonit krooni.2007. aasta algusest hakkas kehtima uus hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord. Nüüd on aastas kaks taotlusvooru, projektide esitamise tähtajad on 15. veebruar ja 15. september ning taotluste piirsumma on 500 tuhat krooni.Komisjoni otsused 2006.a vahendite kolmandasse vooru laekunud projektide kohta avaldatakse siseministeeriumi koduleheküljel http://www.siseministeerium.ee/9670?id=14980. Samas on saadaval ka uus kord, uus taotlusvorm ja muu teave programmi kohta.Kristina Leer
pressinõunikAvalike suhete osakond:

Osakonnajuhataja: Kaja Kukk - tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@siseministeerium.ee

Pressinõunik Katrin Vides - tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kärt Einlo - tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@siseministeerium.ee

Pressinõunik Kristina Leer - tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@siseministeerium.eeFaks: 612 5077; e-post: info@siseministeerium.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn


   22 Veebruar 2007