www.vnl.ee

EL soovib suurendada taastuvenergia osakaalu

EL soovib suurendada taastuvenergia osakaalu

Sel nädalal toimunud Euroopa Liidu (EL) keskkonnanõukogu arutas
kliimamuutustega seotud probleeme, lennuliiklusest tulevate heitmete
lisamist kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteemi ning autodest
eralduva süsinikdioksiidi reguleerimist seadusandlusega.

Kliimaküsimustes jõudsid keskkonnaministrid kokkuleppele vähendada EL
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30 protsendini, juhul kui ka teised
maailma arenenud riigid võtavad endale kohustuse heitkoguste
vähendamiseks. Kui sellist rahvusvahelist kokkulepet saavutada ei
õnnestu, siis on heitkoguste vähendamine võimalik 20 protsendini.

Keskkonnanõukogu seadis eesmärgi suurendada taastuvenergia osakaalu
2020. aastaks 20 protsendini ning biokütuste osakaalu 10 protsendini.
Lõpliku otsuse langetavad EL liikmesriikide peaministrid 8.-9.
märtsil toimuval Euroopa Ülemnõukogul.

Enamik keskkonnanõukogul osalenud ministritest toetas autodest eralduva
süsinikdioksiidi reguleerimist seadusandlusega, sest senised
vabatahtlikud kohustused autotootjatele ei ole tulemust andnud.
Ministrid toetasid ka lennuliiklusest tulevate heitkoguste kaasamist
heitkogustega kauplemise skeemi, sest lennuliiklusel on üha suurenev
negatiivne mõju kliimale.

Nõukogu arutas ka mullakaitse strateegiat ja direktiivi, mille eesmärk
on peatada mullaomaduste halvenemine. Keskkonnaminister Rein Randver
juhtis oma sõnavõtus kolleegide tähelepanu asjaolule, et mullakaitse
direktiiv peaks lisaks muldi ohustavatele probleemidele käsitlema ka
muldade hapestumist ja happemuldi. Eesti delegatsioon esitas selle kohta
ka deklaratsiooni, mida toetasid Läti, Leedu, Poola, Ungari, Bulgaaria,
Rumeenia, Soome ja Rootsi.

Lisainfo:
Kärt Merilain,
Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist
626 2848
kart.merilain@envir.ee


   22 Veebruar 2007