www.vnl.ee

Narvas väitlesid noored poliitikud

Narvas väitlesid noored poliitikudEile toimus Narva linnavolikogu saalis kohtumine, kus noored poliitikud, ajalooõpetajad ja nö tegevpoliitikud väitlesid Eesti jaoks tähtsatel teemadel. Väitlusel osalesid Ida-Virumaal esindatud kuue erakonna esindajad ning umbes 40 kooliõpilast koos õpetajatega.„Väitlusel tegin ma avalduse, millega toetasin Tallinna linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ideed, milles ta ütleb, et pronkssõduri teema on seotud kohalike omavalitsuste Põhiseaduslike õiguste ja nende rikkumistega. Iga protseduur, mis on seotud mingi mälestusmärgi ülespaneku või mahavõtmisega peab eelnevalt läbima seadusandluses kehtestatud protseduurid – detailplaneering, projekteerimine jne,” ütles Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin.Stalnuhhini arvates on kogu selle pronkssõduriga seotud teema juures kõige ohtlikum, et Riigikogu, kes on meie seadusandlik organ, võtab õiguse rikkuda Põhiseaduslikke õigusi oma päevapoliitilistest huvidest lähtudes.Narva linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin esines eile toetusavaldusega Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti 13.02.2007.a avaldatud seisukohale Tõnismäe monumendi kohta, milles viimane taunib parlamendi sekkumist kohaliku omavalitsuse ainupädevusse.Oma avalduses Narva Linnavolikogu esimees Mihhail Stalnuhhin märgib: “Kehtiva planeerimisseaduse kohaselt on kõigi rajatiste kavandamine kohaliku omavalitsuse pädevuses ning toimub kindlaid protseduurireegleid järgides mitmes etapis. Algatamine, vastuvõtmine ja kehtestamine. Seaduse kohaselt tuleb läbida kõik need etapid koos kohustusliku avalikustamise perioodiga, mil linnaelanikel on võimalus küsimuses kaasa rääkida. Ma pean täiesti lubamatuks riigivõimu kõrgete esindajate niisugust suhtumist kohalikku omavalitsusse ja omaenda riigi seadustesse.”Antud juhul ei ole Stalnuhhini sõnul probleem pelgalt Tõnismäe monumendis, vaid ilmselt ka meie üldises madalas poliitilises kultuuris. „Kahjuks kahandavad mõnede poliitikute jõuvõtted Eesti inimeste usku demokraatlikusse õigusriiki,” lisas ta.   22 Veebruar 2007