www.vnl.ee

Korrigeeriti kaitsealade maamaksu

Sel nädalal võttis Vabariigi Valitsus vastu korralduste eelnõu, mille tulemusel hüvitatakse maamaksu vähendamisega maaomanikule loodusobjektide kaitsekorrast tulenevad kitsendused.

Korralduste eelnõud käsitlevad maamaksu korrigeerimist Silmsi, Kareda, Kurisoo looduskaitsealal ja Roosna-Alliku maastikukaitsealal Järva maakonnas.

Kaitsealad on jaotatud eri-kaitsekorraga osadeks - kaitseala vöönditeks. Eri vööndites kehtivad erinevad majandustegevuse kitsendused.

Maksusoodustused 25%, 50% või 75% maksumäärast tulenevad iga kaitseala kaitse-eeskirja sätestatud kaitsekorra eripärast ja majandustegevuse piiramise astmest.

Maamaksusoodustuste kahtestamisel võetakse arvesse kaitseala kaitse-eeskirja, kaitseala tsoneeringu ning kaitsealale kavandatud piirangute otstarbekuse kohta antud eksperdiarvamust.


Manuela Pihlap


   20 Jaanuar 2006