www.vnl.ee

Saaremaa püsiühenduse võimalike variantide ring tõmbub koomale

Täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) toimunud Saaremaa püsiühenduse komisjoni koosolekul otsustati piirata Muhu saare ja mandri vahelise püsiühenduse võimaluste ringi kahe silla ja tunneliga ning esitada vastav projekt valitsusele arutamiseks.

Taani konsultantide soovitustest lähtuvalt otsustati loobuda kolmest varem kaalumisel olnud silla variandist ning jätkata keskkonnalaseid ja finanatsmajanduslikke uuringuid lisaks kahele sõelale jäänud sillale ka võimaliku tunneliühenduse loomiseks.

Kaalutavatest sillavõimalustest esimene kulgeb Virtsust otse Kuivastusse ja teine kaarega Viirelaiu põhjakalda juurest Muhuni ja sealt kalda äärt mööda samuti Kuivastuni. Kaalutava tunneli marsruut kattub enamvähem teise silla omaga.

MKM sõlmis Taani firmaga Ramboll Danmark A/S lepingu mullu jaanuaris. Selle kohaselt pidi ettevõte suve lõpuks viima läbi Saaremaa püsiühenduse projekti finantsmajandusliku analüüsi ja keskkonnamõjude eeluuringud. Uuringu läbiviimisel tegi Ramboll Danmark A/S koostööd kahe teise Taani konsultatsioonifirmaga - Sund & Baelt Partner Ltd ja Deloitte. Konsultatsioonilepingu maksumus on 6,2 miljonit krooni, millest 75 protsenti tasutakse Euroopa Liidu ISPA programmist ning veerandi maksab Eesti riik.


Allan Kasesalu


   20 Jaanuar 2006