www.vnl.ee

GfK uuringutulemused: eestlased on oma töökohas kindlad

GfK uuringutulemused: eestlased on oma töökohas kindladUuringufirma GfK poolt 9 Euroopa riigis läbi viidud uuringu järgi usuvad
elustandardi paranemist enim eestlased ja nad ei karda oma töökoha pärast.
Eestlaste hinnangul ei suurendanud ELiga liitumine korruptsiooni riigis.Uuring hõlmas 7320 vastajat 9 riigis, mis liitusid ELiga 1. mail 2004:
Eesti, Küpros, Tšehhi, Ungari, Läti, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia.
2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud riikide elanikud loodavad paremaid
töötamis- ja õppimistingimusi ELis. Samas kardavad inimesed hinnatõusu,
elustandardi langust ja korruptsiooni süvenemist.Kui elukvaliteedi tõusu usub 9 riigis keskmiselt iga neljas vastanu, siis
eestlaste puhul on see näitaja rohkem kui kaks korda kõrgem: 53% hinnangul
on eestlaste elustandard pärast ELiga liitumist paranenud. Elustandard on
langenud 11% eestlaste sõnul ja ainult 4% arvab, et see halveneb tulevikus.
Kõige pessimistlikumad on ungarlased – vaid 7% hinnangul on elu paranenud
peale ELiga liitumist.Eestlased tunnevad end küsitletutest kõige kindlamalt tööturul – 56%
hinnangul on neil oma kodumaal kindel töökoht, mida ei kardeta kaotada.
Kõige madalam on sama näitaja Ungaris – 5%, riikide keskmine on 21%.Lisaks turvatundele kodumaisel tööturul ja oma töökohal näeb 86% eestlasi
häid töö- ja õppimisvõimalusi teistes ELi riikides. 86% peab siinkohal
silmas eeskätt vanu Euroopa Liidu riike. 75% eestlasi usub, et teistes ELi
riikides on haridustase parem kui Eestis. Välismaal töötamisse ja õppimisse
suhtuvad nii Eestis kui ülejäänud 8 riigis kõige optimistikumalt noored
vanuses 18–29.Poolte ELiga liitunud riikide elanike arvates on korruptsioon nende riigis
peale ELiga liitumist suurenenud. Kõige kõrgem on see näitaja Küprosel, kus
korruptsioon on suurenenud 72% elanike hinnangul. Eestlased on Euroopa
optimistlikemad – korruptsiooni süvenemist tajub 37%. Korruptsiooni ei pea
probleemiks 11% vastajaid ja 20% arvab, et korruptsioon väheneb lähima 5
aasta jooksul.Eestlased on optimistlikud ka tervishoiusüsteemi suhtes – 21% arvates on see
peale ELiga liitumist paranenud ja suisa 54% usub, et see paraneb veelgi
juba lähitulevikus.Hinnad on peale ELiga ühinemist tõusnud 88% eestlaste arvates. Hinnatõusu
tunnetavad enim lätlased (97%) ja kõige vähem sloveenid (52%). 2004. aastal
ELiga liitunud riikide elanikud tunnevad, et nende kartused hinnatõusu
suhtes on osutunud tõeks – 78% inimeste arvates on hinnad peale ELiga
liitumist reaalselt tõusnud.Keskmiselt 18% küsitletud riikide elanikest tunneb, et peale ELiga liitumist
on nende rahvusliku identiteedi tajumine suurenenud. Eestlaste puhul on sama
näitaja 24%. Kõige pessimistlikumad on Küprose elanikud, kellest ainult 8%
usub oma traditsioonide säilitamisse.Uuringu viis läbi GfK Custom Research Worldwide. Inimestel paluti vastata
küsimustele: mis te arvate, kuidas kujundab ELiga liitumine riigi
elustandardit, tervishoiusüsteemi, töö- ja õppimisvõimalusi teistes ELi
riikides, rahvuslikku identiteeti, harjumusi ja hinnanguid,
korruptsioonitaset ja hindu. Uuring viidi läbi 11. oktoober – 29. november
2006.GfK Group (www.gfk.com <http://www.gfk.com/> ) on üks neljast maailma
suurimatest turu-uuringuid läbi viivatest firmadest. Ettevõttel on 13
tütarettevõtet Saksamaal ja üle 130 tütarettevõtte ning filiaali üle maailma
rohkem kui 70 riigis. GfK Group annab tööd keskmiselt 7800 inimesele, neist
80% väljaspool Saksamaad.2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud inimeste ootused (%)
Total

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Hungary

Latvia

Malta

Poland

Slovakia

Slovenia


Rising prices

78

78

77

88

86

97

77

80

77

52


Better educational opportunities in other EU countries

71

61

72

75

56

82

74

77

77

73


Better job opportunities in other EU countries

68

40

57

86

54

87

70

84

75

67


Increasing corruption

49

72

58

37

54

52

35

39

52

31


Higher standard of living

25

31

19

53

7

34

32

31

21

15


Higher job security

21

14

11

56

5

35

22

24

26

17


Better healthcare

19

33

14

21

4

20

31

17

24

15


Increasing interest in national identity

18

8

11

24

19

17

28

23

19

20

Allikas: GfK EU Index, sügis/talv 2006


   06 Märts 2007