www.vnl.ee

President Arnold Rüütel ja keskkonnaminister Villu Reiljan tutvusid merereostusega Harjumaal

Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel ja keskkonnaminister Villu Reiljan tutvusid merereostusega Harjumaal Kolviku nina lähistel, samuti said ülevaate selle likvideerimise ja uurimisega tegelevate ametkondade esindajatelt.

Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel tänas randa koristavaid vabatahtlikke ning rõhutas mereseiresüsteemi ja varustuse hankimise vajalikkust.

Keskkonnaminister Villu Reiljan lausus, et merereostuse tõrjumiseks vajaliku varustuse soetamiseks vajalik kümne aasta jooksul kulutada ligi 1,5 miljardit krooni, mille eest saaks osta seitse sobivat laeva ja varustuse. Keskkonnaministri sõnul kasutavad laevandusettevõtted ära, et Eestil puudub pidevalt töötav mereseiresüsteem.

" Merereostuse traagiliste tagajärgede likvideerimisel ilmutavad ametnkonnad viljakat koostööd. Sama viljakalt ja üksmeelselt tuleb kõrvaldada põhjused, mille tagajärgedega peame me praegu rinnutsi olema. Eriti palju peame tähelepanu pöörama seirele ja ennetustegevusele," lausus Villu Reiljan.

Keskkonnaseisundist ning ametkondade tegevusest andsid koahpeal ülevaate ka Päästeameti peadirektor Mati Raidma, Keskkonnainspektsiooni peadirektor Ain Purga, Piirivalveameti mereosakonna ülem kapten-major Ervin Piikmann ja Riikliku Looduskaitsekeskuse ornitoloog Tiit Randla.


Harli Uljas


   01 Veebruar 2006