www.vnl.ee

Tuiksoo: Eestil on Schleswig-Holsteinilt palju õppida

Tuiksoo: Eestil on Schleswig-Holsteinilt palju õppida

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo arutas Schleswig-Holsteini liidumaa
peaministri hr. Peter Harry Carstenseniga Läänemere toidutee loomise kava.


Ester Tuiksoo tunnustas liidumaa saavutusi kohaliku toidu propageerimisel.

“Oleme arengukava Eesti Toit sihtide seadmisel võtnud suuresti eeskujuks
Schleswig-Holsteini enam kui 15. aasta pikkused kogemused,” rõhutas
Tuiksoo.
Ester Tuiksoo ja hr. Peter Harry Carstensen tõdesid, et omamaise toidu
laiem pakkumine aitab oluliselt kaasa maaturismi arengule, mis omakorda
pakub uusi tegutsemisvõimalusi maaelanikele ning teiselt poolt tõstab
turistide huvi maapiirkondade vastu.
Läänemere toidutee pakkus suurt huvi ja kohtumisest osavõtjad tegid palju
ettepanekuid, kuidas seda propageerida: tuleks leida hea logo,
märgistused, teavitada suurtes ajakirjades ja isegi ühistel
messiüritustel, koolitada restoranide kokki, haarata kõik Läänemere äärsed
riigid, kõik eesmärgiga pakkuda tulevikus konkurentsi Vahemere
teada-tuntud köögile.

Ester Tuiksoo ja hr. Peter Harry Carstensen arutasid ka edasist koostööd
bionergeetika vallas, mis on Saksamaa kui Euroopa Liidu eesistujamaa üks
prioriteete.
“Tuleb tõdeda, et taastuvenergeetika, sh bioenergeetika arendamisel on
Saksamaa meist tunduvalt ees,” nentis Tuiksoo.
Tuiksoo märkis, et ka Eesti on astumas esimesi olulisi samme
bioenergeetika arendamisel. “Möödunud aasta lõpus kiitis valitsus heaks
põllumajandusministeeriumi eestvedamisel valminud biomassi ja
bioenergeetika kasutamise edendamise arengukava, mille koostamisel
kasutati erinevate maade oskusteavet. Nüüd on aeg edasi liikuda, asudes
selle elluviimisele. Siin on suur abi Schleswig-Holsteini liidumaa
kolleegide kogemustest.”
Bioenergeetika-alane koostöö hõlmab ametnike koolitamist, seminare,
ühisuuringuid, analüüse erinevate taastuvenergeetika liikide efektiivsuse
kohta jne.

Hr. Peter Harry Carstenseni saatvas delegatsioonis olid peaministri
isiklik referent pr. Martina Eickhorst, liidumaa SPD fraktsiooni liige pr.
Anette Langner, riiginõunik hr. Gunther Bonz, Saksa Liitvabariigi
suursaadik Tallinnas hr. Julius Bobinger, saatkonna majandusnõunik,
suursaadiku asetäitja pr. Ines Gessner ja Balti -Saksa kaubanduskoja
juhataja Tallinnas Heiki Sirkel.


   15 Märts 2007