www.vnl.ee

Rahandusministeeriumi nädala eelinfo

RAHANDUSMINISTEERIUMI 12. NÄDALA EELINFO

Esmaspäev, 19. märts

Finantspoliitika asekantsler Veiko Tali osaleb 19.-20. märtsil maksuteemalisel foorumil Brüsselis.

Riigikassa osakonna juhataja Ülle Mathiesen osaleb Lennuliiklusteeninduse AS auditi komitee istungil.

Maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro osaleb 19.-23. märtsil Sloveenias Bledis toimuval OECD kohtumisel, kus arutatakse OECD koostööd OECDga mitte liitunud majandustega.

Kaudsete maksude talituse juhataja Urmas Koidu ja peaspetsialist Lauri Lelumees osalevad 19.-21. märtsil Brüsselis säästva maksustamise seminaril.

Arengutalituse juhataja Siim Sikkut ja eelarve talituse peaspetsialist Pärt-Eo Rannap osalevad 19.-21. märtsil OECD Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa riikide eelarvestamisega tegelevate ametnike kohtumisel Vilniuses.


Teisipäev, 20. märts

Siseteenuste asekantsler Tauno Tats osaleb Riigi Kinnisvara ASi arenduskogu istungil.

Kolmapäev, 21. märts

Minister Aivar Sõerd ja majandusanalüüsi osakonna juhataja Andrus Säälik esitlevad rahandusministeeriumi kevadist majandusprognoosi.

Finantspoliitika asekantsler Veiko Tali ja finantspoliitika osakonna juhataja Lelo Liive osalevad finantsteenuste komitees Brüsselis.

Riigikassa osakonna juhataja Ülle Mathiesen kohtub Deutsche Banki esindajatega.

Maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja Marek Uusküla osaleb 21.- 23. märtsil tolliliidu seadusandluse ja poliitika töögrupi koosolekul Brüsselis.

Riigi rahanduse talituse juhataja Katrin Lasn osaleb avaliku sektori kvaliteedi teemalise töörühma tegevuses Brüsselis.


Neljapäev, 22. märts

Minister Aivar Sõerd osaleb valitsuse istungil.

Kantsler Tea Varrak osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõukogu koosolekul.

Riigi rahanduse talituse juhataja Katrin Lasn osaleb 22.-23. märtsil konverentsil „Euroopa fiskaalpoliitika väljakutsed” Brüsselis.

Reede, 23. märts

Riigikassa osakonna juhataja Ülle Mathiesen oaleb Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu koosolekul.

--------------------------------------------------------------------
Rahandusministeeriumi kontaktid:
Rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristi Künnapas 611 3035
Minister Aivar Sõerdi referent Cristine Krivin 611 3445
Kantsler Tea Varraku abi Kristi Kräkel 611 3907
Asekantsler Renaldo Mändmetsa referent Kerstin Rahula 611 3610
Asekantsler Veiko Tali abi Egle Lokk 611 3024
Asekantsler Kalle Kuke referent Kristiina Vilt 611 3205
Asekantsler Tauno Tatsi referent Dea Toomemägi 611 3578
-----------------------------------------------------------

Maksu- ja tolliameti 12. nädala eelinfo

Teisipäeval, 20. märtsil kell 11.00 kirjutavad maksu- ja tolliamet ja Autoettevõtete liit alla koostöökokkuleppele, mille eesmärk on tõhustada omavahelist koostööd tõkestamaks ümbrikupalkade maksmist, käibe varjamist ning ebatervet konkurentsi vedude korraldamise ja muude transpordialaste teenuste osutamisega tegelevates ettevõtetes.
Leppe teeb eriliseks see, et aluse sellisele koostööle loob Autoettevõtete liidu initsatiiv - kõik liidu liikmed on andnud kirjaliku nõusoleku, et maksuhaldur võib liidule edastada ettevõtete kohta käivat maksusaladust puudutavat informatsiooni.

Statistikaameti 12. nädala eelinfo
Pressiteadete, väljaannete ja avaliku andmebaasi nädala avaldamiskalendriga saab tutvuda statistikaameti veebilehel <BLOCKED::http://www.stat.ee/nadalakalender>
http://www.stat.ee/nadalakalender
Lisainfo: Anu Ots, statistikaameti pressiesindaja, tel 6259 296


   19 Märts 2007