www.vnl.ee

Põllumajandusministeeriumi nädala eelinfo

ESMASPÄEV, 19.märts

19. ja 20. märtsil toimub Euroopa Liidu Põllumajanduse ja kalanduse
nõukogu, kus osalevad põllumajandusminister Ester Tuiksoo, põllumajandus-
ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup, maaelu- ja
kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai, toiduohutuse asekantsler
Toivo Nõvandi ning eurokoordinatsiooni büroo juhataja Kristina Uibopuu.
Teemad: nõukogu määrus põllumajanduse ühise turukorralduse kehtestamise ja
teatavate põllumajandustoodete suhtes erisätete kohaldamise kohta;
Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile tööhõive ühtlustamise
kohta maapiirkondades; nõukogu määrus, milles sätestatakse määrusega
ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjade kohta;
pinnasekaitse temaatiline strateegia.

19. ja 20.märtsil viibib abiminister Rain Vändre Ukrainas visiidil.
Visiidi raames toimub kohtumine Ukraina põllumajandusministeeriumi
aseminister Vasili Mocnyiga, teemaks bioenergia ja ministeeriumide
vaheline koostöö.


KOLMAPÄEV, 21.märts

Kell 10.00 toimub põllumajandusministeeriumi väikeses saalis kohtumine
Läänemere toidutee projekti teemal. Osalevad välissuhete ja arenduse
asekantsler Ruve Šank, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
Andres Oopkaup, põllumajandusministeeriumi turuarendamise büroo ning
Soome, Läti, Leedu ja Saksamaa esindajad.

Kell 10.00 osaleb põllumajandusministeeriumi taimekasvatussaaduste büroo
peaspetsialist Kadri Rand Helsingis Baltimaade teraviljaseminaril.

NELJAPÄEV, 22.märts

Kell 11.00 toimub Paide Kultuurikeskuse väikeses saalis Eesti
Põllumajandus- Kaubanduskoja korraldusel 10. aiandusfoorum. Aiandusfoorumi
kava on kättesaadav aadressil: www.epkk.ee. Lisainfo: EPKK infotalituse
juhataja Vevo Olevsoo, vevo@epkk.ee , tel 6009 349.

PÜHAPÄEV, 25.märts

25.märtsil tähistatakse Berliinis Euroopa Liidu 50. sünnipäeva. Tähtpäeva
raames toimub Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide tippkohtumine ja
liikmesriike tutvustav Euroopa öö ning rahvapidu.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös EV Suursaatkonnaga Berliinis
korraldab Eesti telgis Eesti tutvustamise läbi eesti toidu, lisaks antakse
infot turismivõimaluste kohta ja tutvustatakse Eesti rahvamuusikat.
Lisainfo: EPKK kvaliteedijuht Ave Kingu, ave@epkk.ee , tel. 6009 349.


Eelinfo koostas:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254


   19 Märts 2007