www.vnl.ee

Arengukava Eesti toit raames toimub mitmeid koolitusi väikekäitlejatele

Arengukava Eesti toit raames toimub mitmeid koolitusi väikekäitlejatele

Sel aastal toimub arengukava Eesti toit raames mitmeid projektikonkursse
väiketootjatele, mille raames on kavas korraldada erinevaid koolitusi,
seminare ja õppereise.

Märtsist aprillini korraldab Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
arengukava raames toidu käitlemise tehnoloogia alaseid koolitusi.
Märtsikuu esimeses pooles toimusid Olustveres marjade ja puuviljade ning
köögiviljade käitlemise tehnoloogia alased koolitused. Aprillis leiavad
Õisus aset koduse leiva ja singi käitlemise tehnoloogia alased koolitused.

MTÜ Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab aprillis piima
väikekäitlejatele kolmepäevase õppereisi Rootsi Jätmlandi maakonda.
Õppereisi eesmärgiks on tutvuda Rootsi väikekäitlejate töömeetoditega,
samuti omandada uusi teadmisi ja praktilisi oskusi juustu valmistamiseks.

Lähiajal kuulutab Põllumajandusministeerium välja konkursi väikekäitlemist
reguleeriva seadusandluse alase koolituse korraldamiseks. Projekti
teostaja ülesandeks on viia läbi väikekäitlemist reguleeriva seadusandluse
alane koolitus, mis on keskendunud peamiselt toiduhügieenile ning
HACCP-ile. Projekti käigus tuleb läbi viia vähemalt kaks kahepäevast
koolitust väikekäitlejatele, kaks kahepäevast seminari väikekäitlejate
toodangu pakkumise võimalustest turismisektoris ning vastavalt vajadusele
jätkukoolitusi.

Lisaks on plaanis korraldada turundusalaseid koolitusi, mille eesmärgiks
on parandada väiketootjate teadmisi turundusest, aidates neil seeläbi oma
tooteid paremini müüa.. Koolituste käigus on planeeritud korraldada
workshope talutoodete turundusstrateegia koostamiseks, samuti pöörata
tähelepanu reklaami, pakendamise ja toote esitlemise temaatikale ning viia
läbi kaubamärgi loomise ja kasutamise õpe.

Võrumaal toimub kaks talutoodete esitlusüritust, kus väikekäitlejatel
avaneb võimalus oma toodangut degusteerida. Esineme üritus toimub 14.
juulil põllumeeste päeval ning teine esitlusüritus sügisel, mil
tutvustatakse hooaja uudistooteid.


Lisainformatsioon:
Karina Loi
Põllumajandusministeerium
Avalike suhete osakond
Pressiesindaja
625 6254


   22 Märts 2007