www.vnl.ee

Algab uue kohtuekspertiisihoone projekteerimine

Algab uue kohtuekspertiisihoone projekteerimineTäna, 28. märtsil allkirjastasid justiitsminister Rein Lang ja Riigi Kinnisvara
AS-i (RKAS) juhatuse esimees Jaak Saarniit kokkuleppe Tallinnasse Rahumäe tee 6
rajatava Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse (KEKK) ning Eesti
Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo (EKEB) ühishoone projekteerimiseks.Uue 6-korruselise hoone esialgne netopind on planeeritud ca 8000 ruutmeetrit.
Moodsa ekspertiisikeskuse projekteerimistööd on kavas lõpetada esialgse ajakava
kohaselt 2008. aasta teises kvartalis ning hoone valmiks 2010. aasta alguses.EKEBi direktori ja ekspertiisiasutuste ühendamise töörühma juhi Üllar Lanno
sõnul on tal tulevase ühishoone osas siiralt hea meel. "Lõpuks ometi jõuavad
kohtuarstiteadus koos kriminalistikategevusega 21. sajandisse - siiani nimelt
tegutsesid mõlemad asutused 19. sajandist pärit hoonetes," ütles Lanno.RKASi juhatuse esimehe Jaak Saarniidu sõnul näitab täna allkirjastatud kokkulepe
tegusat ning kasvavat koostööd „Meil on hea meel olla partneriks
kinnisvaraküsimustes selget tulevikuvisiooni omavale ministeeriumile ja anname
omaltpoolt maksimaalse panuse selle elluviimiseks.”Möödunud aasta 26. oktoobril toimunud valitsuskabineti nõupidamisel otsustati
ühendada siseministeeriumi haldusalasse kuuluv Kohtuekspertiisi ja
Kriminalistika Keskuse (KEKK) ning justiitsministeeriumi haldusalas tegutsev
Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo (EKEB) üheks justiitsministeeriumi
valitsemisalasse jäävaks hallatavaks riigiasutuseks. Loodavat asutust hakkab
juhtima avaliku konkursiga valitud direktor ja ekspertiisiasutuse teenust
tarbivate õiguskaitseorganite esindajatest moodustatav nõukogu.


   28 Märts 2007