www.vnl.ee

Projekti Mets õpetab! seminaridest osavõtt ületas planeeritud arvu

Projekti „Mets õpetab! ”seminaridest osavõtt ületas planeeritud arvuKahe nädala jooksul projekti ”Mets õpetab!” koolitusseminaridest võttis osa rekordarv õpetajaid ning ametnikke.Kaheksas erinevas Eesti paigas toimunud seminaridest võttis osa üle 330 õpetaja ning ametniku, mis ületas planeeritud osalejate arvu ligi 15%.Läbiviidud seminaride tulemusena toimuvad metsanädalad projektiga liitunud 216 lasteaaias ning koolis ligi 23000 noorele käesoleva aasta aprillis-mais.RMK Sagadi metsakeskuse arendusjuht Asta Tuusti sõnul oli õpetajate ning ametnike huvi seminaride vastu suur. Osalejatelt saadud tagasisideankeetide järgi hinnati kõrgelt RMK metsameeste ettekandeid säästvast metsamajandusest. Erakordset tänulikkust avaldati metoodiliste juhendmaterjalide ning nõuannete eest kuidas lastega metsanädalaid läbi viia.

Haridusasutustes läbiviidavad metsanädalad keskenduvad metsa elukooslusele: uuritakse taimi ja puid ning metsaelukaid. Viiakse läbi metsavaatlusi, kus kuulatakse loodushääli, mõõdetakse puude ümbermõõtu ning jälgitakse ümbrust. Metsanädalate jooksul selgitatakse, kuidas igapäevased tarbimisotsused mõjutavad keskkonda.

Projekti kulminatsiooniks on maikuus Paunkülas, Nõos, Vokas ja Haapsalus läbiviidavad Puhta Metsa Peod, kuhu oodatakse projektis osalevate haridusasutuste lapsi.

Projekt lõpeb 9. juunil kokkuvõtva konverentsiga Ooperiteatris Estonia, kus osalevad kõik projektis osalenud õpetajad ja omavalitsuste spetsialistid.

Ökokrati koostööpartneriteks - toetajateks on SA KIK, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaministeerium, AS Tallinna Vesi, 79 omavalitsust ja paljud erinevad organisatsioonid.Sarnaseid keskkonnaharidusprojekte korraldab MTÜ Ökokratt aastast 1999.Lisainfo:Priit Adler

MTÜ Ökokratt

GSM 5132 149

priit@okokratt.ee
www.okokratt.ee


   05 Aprill 2007