www.vnl.ee

Eerik Kumari looduskaitsepreemia ootab omanikku

Eerik Kumari looduskaitsepreemia ootab omanikku

Keskkonnaministeerium ootab taotlusi Eerik Kumari nimelisele
looduskaitsepreemiale, et selgitada välja väärikaim kandidaat, keda
tunnustada 30 000 krooni suuruse preemiaga.

Eerik Kumari nimelise preemia saamiseks võivad kandideerida
üksikisikud, kollektiivid, asutused ja organisatsioonid, kes on
teinud tööd looduslike koosluste, liikide või looduskaitse objektide
kaitsel, sellealaste teadmiste levitamisel ja propageerimisel. Üles
seada võib nii enda kui ka mõne teise isiku või organisatsiooni
kandidatuuri.

Preemia taotlejal tuleb ministeeriumile esitada kas konkreetne töö,
pikaajalise tegevuse kokkuvõte, projektilahendus, teadustöö, kunsti- või
kirjandusteos, publitsistika, raadio- või teleprogramm, film jne.
Esitatavad tööd peavad olema eelnevalt kas avaldatud, eksponeeritud,
rakendatud või saanud selleks soovituse.

Taotlusi looduskaitse preemia omistamiseks oodatakse 2. maini 2007
aadressil Keskkonnaministeerium, looduskaitse osakond, Narva mnt 7a,
15172 Tallinn.

Keskkonnaministeerium on looduskaitsekuu raames Eerik Kumari nimelist
preemiat välja andnud alates 1989. aastast. Preemia eesmärgiks on
isikute ja asutuste tööde esiletõstmine looduslike koosluste, liikide ja
üksikobjektide kaitsel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel ja
propageerimisel. Esimese preemia sai Fred Jüssi, möödunud aastal
tunnustati pikaajalise looduskaitselise tegevuse ning aktiivse lindude
kaitsmise, uurimise ja tutvustamise populariseerimise eest Tiit
Randlat.

Eerik Kumari (1912*1984) oli ligi 30 aastat Eesti Teaduste Akadeemia
looduskaitse komisjoni esimees, kelle eestvõttel algatati Eesti punase
raamatu pidamine. Maailmas teatakse ornitoloogiaprofessor Eerik Kumarit
kui Eesti linnuteadusele ja looduskaitsele alusepanijat.

Lisainfo:
Katrin Teder,
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist
626 2874

Agnes Jürgens,
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku kt
626 2811

Taustainfo:
Preemia saanud
1. Fred Jüssi (1989), loodusfotograaf, loodusteemaliste saadete autor
2. Aare Mäemets (1990), järveuurija
3. Rein Maran (1991), loodusfilmide autor
4. Viktor Masing (1992), loodushoiu ja loodusteaduste propageerija, TÜ
professor
5. Mari Reitalu (1993), botaanik, looduskaitseametnik
6. Madis Aruja (1994), tunnustatud looduskaitsetegelane
7. Ilse ja Lemming Rootsmäe (1995), Tartu meedikud-looduseuurijad
8. Arvi Järvekülg, Linda Metsaorg (1996), jõgedeuurija ja tunnustatud
bioloogiaõpetaja
9. Hella Kink, Juhan Lepasaar (1997), tuntud hüdrogeoloog ja
looduselugude autor
10. Vaike Hang, Anto Raukas (1998), LK sekretär ja tuntud geoloog,
akadeemik
11. Vilju Lilleleht (1999), E. Kumari õpilane, tuntud ornitoloog
12. Veljo Ranniku (2000), teeneline looduskaitsja
13. Ann Marvet (2001), Eesti Looduse kauaaegne toimetaja
14. Edgar Valter (2002), kunstnik ja kirjanik
15. Jaan Eilart (2003), kultuuriloolane, looduskaitsetegelane
16. Tiit Leito (2004), loodusfotograaf, loodusraamatute autor,
looduskaitsja
17. Enn-Aavo Pirrus (2005), geoloog
18. Tiit Randla (2006), teeneline looduskaitsja, ornitoloog


   03 Aprill 2007