www.vnl.ee

Eesti toidu eelistamise langustrend on peatunud

Täna tutvustas Eesti Konjunktuuriinstituut Põllumajandusministeeriumis järjekordset uuringut elanike toitumisharjumuste ja toidukaupade ostueelistuste kohta, mille tulemuste kohaselt on kodumaise toidu eelistamise langustrend peatunud.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo hindab täna avalikkusele tutvustatud uuringu tulemusi positiivseks. Nimelt selgub uuringust, et Eesti toidu eelistamise langustrend on peatunud. Veel 2004. aasta uuring näitas seda, et 77% elanikest eelistas kodumaist toidukaupa ning märkimisväärselt oli suurenenud ükskõiksete tarbijate osakaal, kes ei pidanud toidukaupade päritolumaad oluliseks. 2005. aastal tehtud uuringust selgub aga, et kodumaiste toidukaupade eelistamine 2005. aastal tõusis: 79% vastanutest ostis 2005. aastal valdavalt kodumaiseid toidukaupu (tõus 2% protsendipunkti).

Positiivne märk tootjatele on see, et tarbijatel on tekkinud kõrgendatud soov osta teatud tooteid nagu värske kala, puuvili, köögivili, marjad, keefir, hapupiim, kohupiim, kodujuust, jogurtid, kama. Värsket kala, puu- ja köögivilja soovis 2006. aastal süüa rohkem 65%, 57 % ja 52% täiskasvanud tarbijatest. Uuringust selgus, et kodumaiseid tooteid eelistatakse tarbida kõikides tooterühmades, v.a. värske puuvili ja makaronitooted.

Oluline on ka tervislikust toitumisest teadlikkuse tõus. Võrreldes tulemusi varasemate aastatega, võib tõdeda tervisliku toitumise suuna jätkumist. Elanikel on huvi tarbida rohkem kala, linnuliha, puu- ja köögivilju ning marju ja piimatooteid ning vähendada magusasöömist, suhkrut sisaldavate ja rasvaste toodete söömist. Uurimuses osalenud kodanikud ei pidanud tervislikuks ka valmistoitude – kulinaariatoodete söömist, kuigi see on kiire ja mugav.

Tarbija eelistusi ja toitumisharjumusi on tänaseks uuritud 10 aastat, esimene taoline uuring viidi läbi 1996. aastal. “Ministeeriumi töös on väga oluline, et meetmete rakendamisel ja nende mõju hindamisel oleks võimalus tugineda uuringutele, mis hindavad põllumajandustoodete turuolukorda. Kindlasti saame uuringu tulemustele tuginedes paremini planeerida ka arengukava „Eesti Toit” elluviimist,” pidas Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sääraseid uuringuid väärtuslikuks.

Põllumajandusminister Tuiksoo hindas informatsiooni turu arengute kohta väga oluliseks ka tootjatele ja töötlejatele turul orienteerumiseks ning oma tegevuse planeerimiseks. “On ju riigi üheks ülesandeks tagada turu läbipaistvus, et kõikidel turul tegutsejatel oleks võimalikult adekvaatne ülevaade toimuvast,” tõdes minister.


Anna-Maria Veidemann


   03 Aprill 2006