www.vnl.ee

Politseiinfo 13.05.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: rasketest tervisekahjustustest 1, röövimistest 5, avaliku korra rasketest rikkumistest 3, varavastastest kuritegudest kokku 67, sh vargustest 58 (eluruumidest 5, sõidukitest 8), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 3. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkootikumide vahendamisi 1, narkootikumide omamisi või tarbimisi 5. Väärtegusid registreeriti 627.


   13 Mai 2009