www.vnl.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 4. nädala eelinfo

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI 4. NÄDALA EELINFO 17.01.2003

* 15. jaanuaril kl 15 toimub Phare Piiriületava koostöö programmi juhtkomitee koosolek, millel osaleb majandusarengu osakonna välisvahendite talituse juhataja Eero Pärgmäe.

* 20.-22. jaanuaril osaleb majandusarengu osakonna juhataja Maria Hinrikus Shotimaal EL struktuurifondide alasel koolitusel koos Rahandusministeeriumi ametnikega, teemadeks on monitooring, infosüsteem, otsustusprotsess ja partnerlus.

* 21. jaanuaril osaleb kaubandusosakonna juhataja Margus Suik Eesti Väliskaubanduse Liidu nõukogu koosolekul.

* 20.-21. jaanuaril osaleb ehitus- ja elamusosakonna juhataja Neeme Nõmme Brüsselis ehitusseadusandluse alasel seminaril "Seminar on the Construction Product Directive for Candidate Countries".

* 22. jaanuaril osaleb ehitus- ja elamuosakonna juhataja Neeme Nõmme Brüsselis ehitusalasel konverentsil "The European Construction Industry Conference".

* 22. jaanuaril kell 11.30 osaleb majandus- ja kommunikatsiooniminister Liina Tõnisson Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Stockholmi Bioregioni vahelisel biotehnoloogia arendamise raamlepingu allkirjastamisel ja kell 19.30 osaleb minister Rootsi saatkonnas biotehnoloogia alase lepingu allkirjastamise raames toimuval õhtusöögil.

* 23. jaanuaril kell 13.00 viibib majandus- ja kommunikatsiooniminister Liina Tõnisson Hiiumaal. Visiidi raames kohtub minister kell 8.30 Hiiu maavanemaga, kell 10.00 külastab Viskoosa kalatehast, kell 12.15 kohtub Hiiumaa plastitöötlejatega ja Hiiumaa Tootjate Ühendusega, kell 15.00 külastab Sihtasutust Tuuru ning kell 15.00 toimub kohtumine omavalitsusjuhtide ja ajakirjanikega.

* 23. jaanuaril osaleb kaubandusosakonna juhataja Anne Laar Kaupmeeste Liidu üldkoosolekul.


MAANTEEAMET

* 24. jaanuaril osaleb Maanteeameti peadirektori asetäitja Harri Kuusk Eesti delegatsiooni koosseisus Põhjamaade ja Baltimaade liiklusohutuse koordinaatorite töönõupidamisel Helsingis.


SIDEAMET

* 20. - 26. jaanuaril osalevad Sideameti tehnilise planeerimise osakonna võrgunõuete büroo juhataja Janek Neppo ja tururegulatsiooni osakonna turu ja teenuste büroo juhataja Rivo Mets Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) korraldataval seminaril "Network Evolution" Bulgaarias, Sofias.

* 22. - 23. jaanuar osaleb Sideameti peadirektor Jüri Jõema Euroopa Regulaatorite Ühenduse (ERG/IRG) kohtumisel Hollandis, Amsterdamis.


KREDEX

* 20. jaanuaril osaleb KredExi juhataja Maive Rute Brüsselis Euroopa Komisjoni juures kokku kutsutud mikrokrediitide töögrupi koosolekul. 21. jaanuaril osaleb Maive Rute Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldataval konverentsil "Industrial Policy in an Enlarged Europe". Konverentsi peakõnelejad on Romano Prodi ja Erkki Liikanen.

* 23. jaanuaril külastab KredExit Taani ekspordikrediidi fondi EKF delegatsioon, et arutada edaspidiseid koostöövõimalusi. EKF on valmis aitama KredExil välja töötada pikaajaliste ekspordigarantiide tingimused ning täiustada preemiaarvutuse põhimõtteid.

* 23. jaanuaril esineb KredExi ekspordivaldkonna juht Hiljar Kõiv Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminaril "Mida võiks teada välisturule minev ettevõte?". Hiljar Kõiv teeb ettekande KredExi pakutavatest ekspordi garanteerimise võimalustest. Teised infopäeval käsitletavad teemad on Ekspordiplaani Programm, tolliformaalsuste rakendamine kaupade ekspordil ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja osa väliskaubanduse arendamisel ning abi ettevõtetele eksportturgude leidmisel.


   19 Jaanuar 2003