www.vnl.ee

eelinfo L-Viru Maavalitsus 18.nädal

18.nädal 2007

Eelinfo

Lääne-Viru MaavalitsusEsmaspäev, 30.aprill

Maavanem Urmas Tamme kohtumine Rakvere linnapea Andres Jaadlaga maavanema kabinetis kell 9.00.Osakonnajuhatajate nõupidamine kell 10.00-12.00 maavanema kabinetis.Algusega kell 14.00 toimub maavalitsuse õppeklassis alaealiste komisjoni istung. (Info

Siiri Rannamäe, komisjoni sekretär 32 58012)Maakonna noorsootöötajad kell 10.00-16.00 prostitutsiooni ja inimkaubanduse ennetamise koolitusel Jõhvis Kersti Võlu koolituskeskuses. (Info Mari Vaher 32 58 035)Kell 19.30 Kreutzwaldi ausamba juures Rakveres iga-aastane Krambambuli üritus, kuhu oodatud kõik endiste kõrgkoolide vilistlased teklitega ja maakonna praeguste kõrgkoolide üliõpilased ja vilistlased. Lauldakse Gaudeamust ja teisi laule, peetakse kõnesid, pestakse puhtaks kirjaniku pea. Krambambuli rongkäik kulgeb Art Cafe hoovi.

Kolmapäev, 2.mai

Esimene kultuuri kolmapäevak algusega kell 14.00 Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledzi saalis (Rakvere, Pikk tn 40), kus akadeemilise ettekandega "Kuidas üleilmastuvas maailmas iseendaks jääda? On see oluline?" esineb Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Anzori Barkalaja. Kultuurikolmapäevakule oodatud kuluuritegelased, -huvilised. (Info maavalitsuse kultuurispetsialist Valdur Liiv 32 58 036)Kell 15.00 SA Lääne-Viru Arenduskeskus nõukogu koosolek. Päevakorras: 2006. majandusaasta aruande kinnitamine, vara kasutamise kord, hetke majanduslik seis, Hinnangu andmine senisele tööle, teenuste hinnakirja kinnitamine, muud küsimused

(info sihtasutuse juhataja Leho Leis 32 58 028)Noortekogu koosolek maavalitsuse õppeklassis kell 16.30. Päevakavas: kokkuvõte õpilasesinduste külastamisest, õpilasesinduste koolitusest, osalemine Rakvere linna päevadel jt jooksvad küsimused. (Info Reigo Tamm 555 832 54)Riiklik järelevalve Aavere hooldekodus. (Info maavalitsuse rahandusosakonna juhataja asetäitja Reet Naaris 32 58023)

Järelevalve sotsiaalteenuste osutamise üle Kadrina vallas. Info Tiiu Kuus 32 580 42, Helbe Jaanimägi 32 580 42.

Neljapäev, 3.mai

Maavanem Urmas Tamme ja Ida-Eesti Päästekeskuse direktor Ailar Holzmanni kohtumine kell 8.00 maavanema kabinetis.Akadeemikute päev Lääne-Viru keskraamatukogus kell 13.00.

13.00 Avamine

13.15 Eesti energeetika hetkeseis ja vaade tulevikku. Prof. Mati Valdma, TTÜ Elektroenergeetika instituut

14.00 Sõltumatu energeetikaga Lääne-Virumaa võimalikkus ja reaalsus. Dots. Arvi Poobus, TTÜ Soojustehnika instituut

14.45 Põlevkivi sobivus elektri- ja õli saamiseks. Prof.Arvo Ots, TTÜ Soojustehnika instituut

15.30 kohvipaus

15.45 paneeldiskussioon teemal "Kas põlevkivi kaevandamine on möödapääsmatu?" Juhib ajakirjanik Illar MõttusLääne-Viru omavalitsuste liidu üldkoosolek algusega kell 10.00 Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna 10, Väike-Maarja).
Päevakorra eelnõu:
Väike-Maarja vallavanema tervitus, Olev Liblikmann
Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine, Jüri Sikkut
Koolispordiürituste finantseerimispõhimõtted, Jaan Lõõnik
Maavanema informatsioon, Urmas Tamm
Maakonna arengustrateegia, Mati Jõgi
Matkaradade projekt, Mati Jõgi
Alamvesikondade veemajanduskavad, Milvi Aun ja Madli Sarv, Keskkonnaministeerium
Kavandatavast regionaalhalduse korraldusest, Rein Aidma, Riigikogu liige
Informatsioonid Toomas Väinaste, Jaan Lõõnik. suvepäevadest (9.-10. augustil), suvisest väljasõidukoosolekust (5.- 6. juunil), elektroonilise dokumendihaldussüsteemi lepingutasude muutusest.Infopäev sotsiaalteenuste andmeregistri STAR-pilootrühma liikmetele Tallinnas. STAR on kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste sotsiaaltöötajate jaoks koostatav internetipõhine töövahend, et saada kiiremini ja täpsemat informatsiooni statistiliste analüüside tegemiseks. Osaleb pilootrühma liige Tiiu Kuus (tel 32 580 42)Lasteaiaõpetajate koolitus Rakvere sotsiaalabikeskuses algusega kell 13.00, õppematerjali "Lugemise algus. Eelharjutused ja töövõtted" tutvustus. Kohal on autor Krista Sults (Otepää gümnaasiumi logopeed ja mitmete õppematerjalide autor), kes tutvustab lugemise eelharjutusi ja töövõtteid ning annab nõu sobiva õppematerjali valikuks. Tutvustatakse ka Koolibri kirjastuses viimasel ajal ilmunud raamatuid lasteaiaealistele lastele. (Info Monica Jaanimets 32 58 034)3.-4. mai

Maavalitsuse saalis maakonna noorsootöötajate koolitus "Noorsootöö alused" vol 2 (koolitajad Lianne Ristikivi ja Urmo Reitav). (Info maavalitsuse noorsootööspetsialist Mari Vaher 32 58 035)Reede, 4.mai

Tamsalu linna keskosa ruumilise planeerimise avaliku arhitektuurivõistluse võitjatööde väljakuulutamine Tamsalu kultuurimajas kell 15.00. Võimalik tutvuda võidutöödega. Info Toomas Uudeberg 50509924.-5.mai

Tapa valda tutvustav mess Tapa spordihoones algusega kell 14.00.

Messi raames Tapa kultuurikojas 4.mail kell 8.00-13.45 ettevõtlusalane koolitus noortele

Messile registreerunud üle 40 erineva ettevõtte ja asutuse nii Tapa vallast ja kaugemalt, kes tutvustavad oma tooteid ja teenuseid.

Kell 19.00 Tapa kultuurikojas galakontsert, kuulutatakse välja Tapa valla koolide aasta tegijad: mees- ja naisõpetaja, poiss- ja tüdrukõpilane, meeskond/tegu.
Noortepidu ansamblitega Agent-M ja Slide-fifty.

Mess jätkub 5.mail Tapa spordihoones kell 10.00.

Messi ajal toimub ka Tapa valla arengukonverents kella 10.15-12.15. Arengukonverentsil esinevad Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm, Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam ja AS Hallik juhatuse esimees Heiki Hallik.
Messi lõpeb peoga spordihoones, ansambel Apelsin ja üllatused.

(Info Tapa valla projektijuht Reigo Tamm, tel. 55 583 254, e-post: reigo.tamm@tapa.ee )Laupäev, 5.mai

Sõmeru kooli 205.aastapäeva aktus kell 17.00 ja sellele järgnev vastuvõtt. (Info Virve Ong 32 20 647)   26 Aprill 2007